Waarop moet ik letten wanneer ik een camerabewakingssysteem installeer?

Naast de CAO n° 68 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) die de regels stipuleert met betrekking tot de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s op de werkplaats, bestaat er ook de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gekend als "de camerawet") met het oog op bewaking en toezicht. Deze spitst zich vooral toe op de preventie van diefstal.

Waarop dient u zoal te letten bij het plaatsen van een bewakingscamera?
Eerst en vooral moet u zich de vraag stellen: wat wens ik te registreren en met welk doel zal ik registreren? Het kan dus gaan om het registreren van personen of van bijvoorbeeld wagens. Het doel van de registratie kan veelvoudig zijn: dient het louter ter observatie van personen en/of wagens of wenst u tevens personen te kunnen herkennen en zelfs te identificeren? Let dus op een cameraconfiguratie die afgesteld is en aangepast kan worden op de behoeften. Ook belangrijk is om goed te bepalen waar u deze camera’s plaatst:

- Doe een dagelijkse test en check bij sluitingstijd of de camera niet beschadigd, verdraaid of afgedekt is.
- Zorg dat het personeel weet waar de camera hangt en hoe de camera moet gebruikt worden.
- Zet de registratieapparatuur op een veilige plaats .
- Controleer regelmatig de kwaliteit van de opnames zodat, wanneer nodig, de opgenomen beelden in optimale omstandigheden kunnen gebruikt worden.
- Vergeet geen aangifte te doen bij de Privacycommissie.
- Plaats een pictogram aan elke plaats waar camerabewaking plaatsvindt.