Mijn medewerker besteelt mij: wat nu?

Op het werk geldt hetzelfde principe als overal: diefstal is verboden. Maar er bestaan wél bijzondere regels over de mogelijke maatregelen en sancties die een werkgever mag nemen om diefstal tegen te gaan. Pas op: die heffen het gewone strafrecht natuurlijk niet op.

  1. Diefstal is een feitenkwestie - Een nietjesmachine of een pak printpapier van op het kantoor meenemen om thuis te gebruiken mag niet. Maar als men aantoont dat men die dingen écht gebruikt heeft om professionele presentaties voor te bereiden en af te drukken verandert het verhaal. De precieze feiten zijn dus altijd van groot belang.
  2. Digitale diefstal is ook diefstal - De klantendatabank of financiële rapporten van de werkgever kopiëren mag niet. En ook documenten doorsturen voor eigen gebruik is niet toegelaten.
  3. De omvang van de diefstal speelt geen rol - Veel of weinig, grote of kleine hoeveelheden maken niet uit, diefstal is diefstal.
  4. Diefstal op het werk wordt zwaarder bestraft - De strafwet is strenger als men steelt van de werkgever of van een collega.

De werkgever beslist zelf hoe hij omgaat met diefstal. Hij kan de werknemer schorsen of zelfs ontslaan om dringende reden. In dat laatste geval moet hij dat wel binnen de drie dagen na de ontdekking van de diefstal doen.
De ernst van de diefstal of  wie het slachtoffer is, spelen vaak geen rol. Als de werkgever de rechtbank ervan kan overtuigen dat hij na de actie nog onmogelijk met de werknemer kan samenwerken, is een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd.

De werkgever mag in sommige gevallen controleren op diefstal. De regels daarvoor zijn wel heel strikt vastgelegd:

• Een controle is alleen toegestaan als de werkgever redelijke aanwijzingen heeft dat  er gestolen wordt. Automatische elektronische controle of detectie (bijvoorbeeld een metaaldetector) is wel altijd toegestaan.
• De controle mag overal in het bedrijf plaatsvinden. Ook als men de parking of een bouwwerf verlaat, kan men gecontroleerd worden.
• Alle bezittingen (handbagage, jas, tas en auto) mogen gecontroleerd worden. Fouilleren mag niet.
• Alleen een erkend bewakingsagent mag een werknemer controleren.