Mag ik in mijn reclame verwijzen naar goederen van mijn concurrent?

Een handelaar die schoenen verkoopt zou in zijn reclame willen vermelden dat zijn schoenen waterbestendig zijn en, meer in het bijzonder, een betere bescherming bieden tegen regen dan zijn concurrent wiens schoenen onmiddellijk nat zijn door een slechtere kwaliteit van het leer. In welke mate is het toegelaten om een concurrent te vermelden in uw reclame?

Bij elke vorm van reclame waarbij aangeboden goederen of diensten van een concurrent worden genoemd spreekt men van vergelijkende reclame. Deze reclamevorm is slechts toegestaan indien u een aantal voorwaarden naleeft, waaronder:

• Niet misleidend zijn;
• Enkel relevante en controleerbare goederen of diensten vergelijken (bijv. prijs);
• Zich niet kleinerend uitlaten over de concurrent;
• Geen oneerlijk voordeel halen uit de bekendheid van de concurrent;
• Goederen of diensten niet voorstellen als een imitatie of namaak van een beschermd handelsmerk.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, zal het toegelaten zijn om uw concurrent in uw reclame te betrekken. In bovenstaand voorbeeld zou de reclame met de schoenen beschouwd kunnen worden als kleinerend, zonder zich op objectieve gegevens te kunnen baseren. Deze vorm van reclame is dan ook niet toegelaten.
Wie meent het slachtoffer te zijn geworden van vergelijkende reclame die niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, kan online een klacht indienen via de website van de FOD Economie: 
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/waar-en-hoe-een-probleem