Kan ik een betaling met bancontact weigeren of daar kosten voor aanrekenen?

Wanneer u als kleinhandelaar uw klanten de mogelijkheid wil bieden om te betalen met bancontact, draagt u hiervoor de nodige kosten. U moet huurgelden voor de terminal betalen, onderhoudskosten en bovendien moet u per transactie transactiekosten betalen. Wanneer uw klanten van bancontact gebruik willen maken voor het betalen van kleine bedragen, zullen uw kosten soms te hoog liggen in vergelijking met de betaling die u van uw klanten ontvangt, waardoor u geen winst meer overhoudt.

Daarom heeft u de mogelijkheid om uw klanten te verbieden om de betaling van kleine bedragen met bancontact uit te voeren. U moet uw klanten dan wel uitdrukkelijk en vooraf informeren dat een betaling voor kleine bedragen niet kan met bancontact. Dat kan door een duidelijk en goed zichtbaar bericht te afficheren aan uw kassa.

Als kleinhandelaar heeft u bovendien het recht om uw klanten kosten aan te rekenen wanneer ze met bancontact betalen. Het wetboek economisch recht schrijft dan voor dat de vergoeding die u aan uw klanten aanrekent niet hoger mag zijn dan de kosten die u zelf als gevolg van het gebruik van dat middel heeft. Ook hier zal u uw klant duidelijk en vooraf moeten meedelen dat er hem een extra kost wordt aangerekend en hoe groot deze zal zijn.
Of bovenstaande opties als voldoende klantvriendelijk zullen onthaald worden, is dan weer een ander verhaal. U dient dan ook een goede afweging te maken alvorens gebruik te maken van deze mogelijkheden.