Hoe vermijd ik dure, nutteloze contracten?

Onze juridische dienst wordt al langer overspoeld met vragen omtrent de agressieve verkoopmethodes en de zogenaamde wurgcontracten van bepaalde spelers op de (communicatie) markt. De mate van afdwingbaarheid van dergelijke contracten wordt hieronder besproken. Als u nog niet werd geconfronteerd met deregelijke praktijken, hopen wij u hiermee alvast te waarschuwen, zodat u twee keer nadenkt als men u op de een of andere wijze probeert te cont(r)acteren.

Het gaat hier vooral om aanbieders van e-marketingoplossingen voor het promoten van websites, een bedrijfsvideo voor de verbetering van uw imago, klantenkaarten, digitale communicatie, landingspagina’s of een samengesteld pakket van voorgaande diensten.

Ze beloven u mooie vooruitzichten, waarbij ze misbruik maken van het gecreëerde gevoel dat ze speciaal voor u zijn afgekomen. Op een onbewaakt moment ondertekent u het contract dat men onder uw neus schuift en voor u het goed en wel beseft, hangt u vast aan een contract van twee tot vier jaar.

In het algemeen wordt de uitvoering van bovenvermelde contracten als negatief ervaren en biedt het geen of weinig meerwaarde. Ook gaat het vaak om loze – helaas mondeling gemaakte - beloftes.

In tegenstelling tot overeenkomsten met consumenten is er voor contracten tussen zelfstandigen geen herroepingsrecht. Eens ondertekend bent u gebonden!
Tenzij u kunt aantonen dat er door de betrokken dienst geweld of bedrog tegen u werd gepleegd (waardoor u de nietigheid kunt vorderen), is deze overeenkomst geldig.

De klassieke beëindigingsmogelijkheden zijn dus uw enige mogelijkheid. Vooreerst kan u proberen om de overeenkomst gerechtelijk te laten ontbinden Daarvoor moet u echter aantonen dat de tegenpartij een wanprestatie heeft gepleegd en dus zijn verbintenissen niet nakomt. Ook zal u uw contractant nog een laatste keer in gebreke moeten stellen om zijn wanprestatie ongedaan te maken. In veel gevallen zal men na die waarschuwing op voldoende wijze het contract uitvoeren om het risico op ontbinding (en verlies van het lucratieve contract) te vermijden.

Daarnaast is er de opzegging en de verbreking. Enerzijds kunt u ervoor opteren om het contract uit te doen en tijdig de opzeg te doen, zodat het contract na de afgesproken termijn stopt. Anderzijds kunt u ervoor kiezen om het contract eenzijdig te verbreken. Dat kan op ieder moment waardoor u bevrijd bent. De keerzijde van de medaille is wel dat u dan een fikse verbrekingsvergoeding verschuldigd bent.

Een laatste mogelijkheid is dat u uw contractant bereid krijgt om mee te stappen in een beëindiging van het contract in onderling overleg. Dan zal u ook nog een bepaald bedrag moeten betalen, maar dat zal dan wellicht minder zijn dan de contractueel vastgelegde verbrekingsvergoeding.

Tips?
1. Wees mondig. Laat u niet vangen. Als u niet geïnteresseerd bent, mag u de vertegenwoordiger zonder gêne wandelen sturen.
2. Vraag aan de vertegenwoordiger om later, op een rustiger moment, terug te komen.
3. Laat u niet onder druk zetten om vlug uw handtekening te plaatsen. De urgentie waarnaar verwezen wordt, is nooit aanwezig en is enkel een verkooptruc.
4. Laat alles wat mondeling werd overeengekomen (en dat grotendeels de verplichtingen van tegenpartij behelst) opnemen in de schriftelijke overeenkomst.
5. Als de vertegenwoordiger meedeelt dat hij niet de bevoegdheid heeft om wijzigingen aan te brengen, vraag hem dan om terug te komen met het aangepaste contract of om de bevoegde persoon te sturen.
6. Lees steeds goed na wat u gevraagd wordt te ondertekenen. Wat voorgesteld wordt als een eenvoudige leveringsbon kan achteraf een nieuwe overeenkomst blijken te zijn.
7. Geef te kennen dat er nog concurrenten zijn die hetzelfde aanbieden. Neem de tijd om alle voorstellen door te nemen.