Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Zelfstandigen die hun zaak om economische redenen stopzetten, moeten zo snel mogelijk van het overbruggingsrecht kunnen genieten

Zelfstandigen die hun zaak om economische redenen stopzetten, moeten zo snel mogelijk van het overbruggingsrecht kunnen genieten

Zelfstandigen die hun zaak om economische redenen moeten stopzetten kunnen vanaf 1 januari 2017 ook van het overbruggingsrecht genieten. Dat besliste federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR). Het gaat om een maandelijkse uitkering die zelfstandigen die failliet werden verklaard of hun activiteit gedwongen moeten stopzetten als gevolg van een ramp, een brand, een plotse allergie of vernielde bedrijfsgebouwen nu al krijgen gedurende maximaal 12 maanden tijdens hun hele carrière. NSZ is erg tevreden met de uitbreiding van het overbruggingsrecht, maar vraagt aan minister Borsus om de inwerkingtreding ervan te vervroegen naar 1 juli 2016. “Dat kan een hulp betekenen voor de vele zelfstandigen die nu nog de gevolgen ondervinden van de aanslagen van 22 maart of de vele stakingen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “We stellen trouwens vast dat het overbruggingsrecht, dat voorheen onder de naam faillissementsverzekering gekend was, erg weinig succes kent. Uit het totaal aantal aanvragen in 2015 blijkt dat slechts 5 procent van de gefailleerde ondernemers dat recht ook effectief kreeg toegekend.”

NSZ verwacht dat het overbruggingsrecht de komende jaren meer succes zal hebben, aangezien federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) een belangrijke uitbreiding rond aan het krijgen is. Vanaf 1 januari 2017 zullen ook zelfstandigen die hun zaak stopzetten om economische redenen (denken we maar een handelaar die opeens een directe concurrent naast hem krijgt) gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht. Op dit moment hebben enkel zelfstandigen die failliet werden verklaard of hun activiteit gedwongen moeten stopzetten als gevolg van een ramp, een brand, een plotse allergie of vernielde bedrijfsgebouwen recht op dat overbruggingsrecht. Gedurende maximum 12 maanden tijdens hun hele carrière als zelfstandige krijgen ze dan een maandelijkse uitkering van 1092,36 euro (als alleenstaande) tot 1431,80 euro (met minstens één persoon ten laste). Uit het totaal aantal aanvragen in 2015 blijkt dat slechts 9 procent van de gefailleerde ondernemers een aanvraag indient om beroep te kunnen doen op het overbruggingsrecht. 5 procent krijgt dat recht ook effectief toegekend.

De uitbreiding van het overbruggingsrecht is sinds jaren een belangrijke eis van NSZ. Het is immers logisch dat een ondernemer die omwille van economische redenen niet verder kan ook ondersteuning moet kunnen genieten. Het alternatief bestaat erin dat hij de put verder ziet toenemen en uiteindelijk toch failliet gaat. Dan is het beter om vroeger in te grijpen, de zaak stop te zetten en gedurende maximaal 1 jaar financiële steun te krijgen. De nadruk van dat overbruggingsrecht moet voor NSZ op het hervatten van een activiteit liggen. Pas dan kan je spreken van een adequate bescherming voor zelfstandigen die om de één of andere reden in slecht vaarwater terecht zijn gekomen en bied je hen de nodige kansen.

Daarom vindt NSZ het jammer de uitbreiding van het overbruggingsrecht pas op 1 januari 2017 in voege treedt. “Wij vragen aan minister Borsus om deze maatregel zo snel mogelijk te lanceren, het liefst nog vanaf 1 juli 2016. Veel ondernemingen uit verschillende sectoren voelen de invloed van de aanslagen van 22 maart nog steeds en hebben ook te kampen gehad met de verschillende stakingen van de afgelopen weken. Hun inkomsten zijn fors gedaald, maar hun vaste kosten blijven lopen. In die optiek kan het uitgebreide overbruggingsrecht nu al helpen”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer