Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Wet financiering kmo’s wordt aangepast: stap in goede richting, maar belangrijk struikelblok onaangeroerd

Wet financiering kmo’s wordt aangepast: stap in goede richting, maar belangrijk struikelblok onaangeroerd

NSZ is tevreden dat federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) de wet met betrekking tot de financiering van de kmo’s hervormt. Het is goed dat banken kredietnemers beter zullen moeten informeren en de administratieve rompslomp voor kredieten onder de 25.000 euro zullen beperken. Dat is ook nodig, want onderzoek van NSZ gaf aan dat 2/3de van de ondernemers vindt dat sinds de invoering van deze wet er veel meer informatie moet worden gegeven, waardoor het proces langer aansleept. De ondernemersorganisatie betreurt wel dat de beperking van de wederbeleggingsvergoeding, ook na de aanpassing van de wet, niet geldt voor kredieten afgesloten voor 2014.

De zogenaamde kredietwet, ook gekend onder de naam wet Geens-Laruelle, ging in voege op 10 januari 2014. Een belangrijk onderdeel van die wet betrof de gedragscode die tussen banken en ondernemers geldt en de bedoeling had om tot een vlottere financiering te leiden bij zelfstandigen en kmo’s. Toch bleek uit onderzoek van NSZ, waaraan in november vorig jaar 659 ondernemers deelnamen, dat die wet verschillende pijnpunten vertoonde. 66 procent van de ondernemers gaf aan dat banken sinds de wet en de gedragscode meer gegevens en informatie opvragen over de haalbaarheid van het project, waardoor een kredietdossier langer aansleept. Ook de informatieplicht van banken bleek een slag in het water. 77 procent van de ondernemers, die een krediet geheel of gedeeltelijk geweigerd zagen, merkte immers niets van de informatieplicht die banken sindsdien hebben.

In die zin zijn de aanpassingen die minister Borsus wil doorvoeren aan deze wet een stap in de goede richting. Zo wil hij de precontractuele informatie en begeleiding opvijzelen en de administratieve rompslomp verlichten voor de meeste kredieten onder de 25.000 euro, de zogenaamde microkredieten. Hij verhoogt ook het plafond voor de berekening van de wederbeleggingsvergoeding van 1 naar 2 miljoen, maar daar ligt voor NSZ de kern van de zaak niet. De wederbeleggingsvergoeding, die betaald moet worden wanneer een kredietnemer een krediet vervroegd terugbetaalt of wanneer een bank een krediet stopzet, blijft immers, ondanks de wetsaanpassing, beperkt voor leningen afgesloten sinds begin 2014. NSZ vindt het nochtans niet meer dan normaal dat die beperking ook zou gelden voor kredieten die voor 2014 werden aangegaan, omdat die ondernemers wel nog steeds erg hoge wederbeleggingsvergoedingen moeten betalen. Dat maakt de situatie niet eerlijk voor alle kredietnemers. Het is dan ook een gemiste kans om die niet meer dan faire aanpassing niet door te voeren binnen het kader van deze hervorming.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer