Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Verbod parkeren Antwerpse binnenstad: een grondige analyse nodig

Verbod parkeren Antwerpse binnenstad: een grondige analyse nodig

Zomaar parkeren verbieden in de Antwerpse binnenstad, zonder een grondige analyse van de parkeernoden van de handelaars, is voor NSZ onaanvaardbaar. Hiermee reageert NSZ op het plan van District Antwerpen om het parkeren van niet-bewoners te weren uit de straten in de binnenstad. NSZ wil eerst duidelijkheid omtrent een aantal alternatieven, zoals de uitbreiding van het openbaar vervoer en de randparkings en een oplossing voor parking Zuid. Daarenboven moet kortparkeren in handelsstraten absoluut mogelijk blijven.“Zolang er onvoldoende alternatieven zijn voor de wagen, mag die niet worden geweerd. Anders betekent dit de doodsteek van de bloeiende kleinhandel in de Antwerpse binnenstad,” aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

NSZ reageert verbaasd op het nieuws dat het District Antwerpen van plan is om parkeren in de Antwerpse binnenstad te verbieden voor niet-bewoners. Heel wat straten in de Antwerpse binnenstad zijn gevuld met handelszaken, met zeer uiteenlopende activiteiten. NSZ vindt bijvoorbeeld dat er nog voldoende zones aanwezig moeten zijn die kortparkeren toelaten. “De handelaarsverenigingen waren destijds zeer tevreden met de maatregel om bewonersparkeren in handelsstraten te beperken tijdens de openingsuren van de winkels. Wat zal er met deze maatregel gebeuren?,’ vraagt regiodirecteur Groot-Antwerpen voor NSZ, Nico Volckeryck, zich af.
Daarnaast zijn de parkeertarieven in de Antwerpse parkings veel te duur. “Een halve dag parkeren in zulke parking kost al gauw meer dan 10 euro. Dat is al een serieuze hap uit je shoppingbudget of restaurantrekening,” vervolgt Christine Mattheeuws.

Daarenboven verwijst NSZ ook naar het feit dat er vandaag te weinig alternatieven zijn uitgewerkt. De geplande parking Zuid (2000 plaatsen) loopt ernstige vertraging op als gevolg van bewonersprotest. “Als dit protest zich blijft doorzetten, zijn we ook niet zeker of deze parking er zal komen. Dat zou rampzalig zijn voor de retail in Antwerpen”, aldus Nico Volckeryck.
Verder stuurt NSZ ook aan op een uitbreiding van het tram- en busnetwerk naar de binnenstad, met bijbehorende randparkings. “ Pas als er volwaardige alternatieven zijn, kan de auto geweerd worden uit de binnenstad. Zo niet, vrezen we dat de consumenten de Antwerpse handelsstraten zullen mijden,” vervolgt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Tenslotte betreurt Nico Volckeryck dat zulke beslissingen die impact hebben op de retail niet via de geijkte platformen werden besproken, noch in de Beleidsadviesraad voor de Retail, noch Platformen OBA, enzovoort. Nochtans zijn deze handelaarsplatformen net opgericht om het stadsbestuur te adviseren.
NSZ vraagt een dringend overleg met de betrokken actoren en hoopt dat er bij de implementatie eerst overlegt wordt met de handelaars en de verschillende verenigingen.


 

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer