Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Vakantiedagen opsparen contradictorisch met dagelijkse ratrace om arbeid en gezin te combineren

Vakantiedagen opsparen contradictorisch met dagelijkse ratrace om arbeid en gezin te combineren

Hoewel NSZ a priori niet tegen de mogelijkheid is om verlof op te sparen, zoals federaal minister van Werk Kris Peeters nu voorstelt, heeft de ondernemersorganisatie er wel enkele ernstige bedenkingen bij. Dergelijke flexibele arbeidsvormen zullen immers leiden tot een administratief doolhof vol regels en uitzonderingen, wat de personeelsadministratie nog complexer maakt. Dat is nefast voor kleine ondernemingen die daardoor zullen aarzelen om iemand aan te werven en dat ondanks de verlaging van de sociale bijdragen bij de eerste aanwervingen. “Bovendien is verlof opsparen contradictorisch met het feit dat zoveel mensen het moeilijk hebben met de dagelijkse combinatie arbeid-gezin”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Door er gedurende een lange periode tussenuit te knijpen als gevolg van het opnemen van minder vakantiedagen, pakt men de dagelijkse ratrace bij de zoektocht naar een evenwicht tussen werk en privé niet aan.”

In het kader van werkbaar werk stelt Kris Peeters, federaal minister van Werk, voor dat een werknemer vakantiedagen kan opsparen voor een langer verlof wanneer hij het echt nodig heeft. Nu is het immers zo dat werknemers die het jaar afsluiten met een overschot aan verlofdagen die maar gedeeltelijk en onder strikte voorwaarden kunnen overzetten naar het komende jaar. Op zich is NSZ daar niet tegen gekant, maar toch uit de ondernemersorganisatie enkele fundamentele bedenkingen hierbij. Het is immers niet ondenkbeeldig dat al deze flexibele arbeidsvormen zullen leiden tot een kluwen van regels en uitzonderingen en een administratief doolhof. Bedrijven hebben nu al te kampen met enorme papierbergen. Meer administratieve poespas is dus uit den boze.

Daarnaast waarschuwt NSZ dat zeker kleine ondernemingen door de steeds toenemende flexibiliteit die werknemers krijgen zullen afzien van aanwervingen. “Dat zou bijzonder jammer zijn, net nu de federale regering beslist heeft om de komende vijf jaar geen sociale werkgeversbijdragen op de aanwerving van de eerste werknemer meer aan te rekenen en ook de sociale bijdragen van de tweede tot de zesde aanwerving verder heeft verminderd”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De ondernemersorganisatie vreest ook dat het opsparen van vakantiedagen een concurrentieel voordeel zal bieden aan grote bedrijven en de overheid, die dergelijke flexibiliteit op arbeidsorganisatorisch vlak wel kunnen opvangen. Micro-ondernemingen en kmo’s hebben in het algemeen liever dat het rugzakje vakantiedagen jaarlijks wordt geledigd, zo niet riskeren ze na een paar jaar met een bijzonder zware rugzak te worden geconfronteerd. Indien dit voorstel van Peeters daadwerkelijk realiteit wordt, eist NSZ dat er garanties komen voor werkgevers om te vermijden dat werknemers verlof opnemen wanneer het hen goed uitkomt en niet als het goed is voor de werkgevers. Het moet voor elke werkgever immers praktisch haalbaar blijven wanneer een medewerker opeens alle opgespaarde vakantiedagen opneemt. Dat moet in consensus gebeuren. Tot slot vraagt de ondernemersorganisatie zich af of dit voorstel ook maar iets zal veranderen aan de moeilijke combinatie tussen arbeid en gezin waar zoveel mensen vandaag de dag moeite mee hebben. Door er gedurende een lange periode tussenuit te knijpen, pakt men die dagelijkse stressfactor helemaal niet aan.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer