Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Uitwijzen van illegalen moet aantal diefstallen doen dalen

De politie registreerde in 2017 21.096 winkeldiefstallen. Dat zijn er 58 aangiftes per dag en dan moet nog de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid worden geteld. Bovendien geven beide cijfers samen een vertekend beeld van de werkelijkheid. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. Het wordt tijd dat de we een vuist maken tegen de winkeldieven : dit kan door illegale winkeldieven uit te wijzen en door een winkeldiefstalvergoeding in te voeren waardoor handelaars een bepaald bedrag mogen vragen aan een winkeldief.

De politie registreerde in 2017 21.096 winkeldiefstallen. Dat zijn er 58 aangiftes per dag en dan moet nog de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid worden geteld. Dat waren er in 2017 39.966 diefstallen. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat een pak winkeldiefstallen pas achteraf vastgesteld wordt en dat 4 op de 10 handelaars dergelijke diefstallen nooit aangeeft.

Uit analyse van de cijfers van vzw Preventie & Veiligheid blijkt dat er het meest wordt gestolen op vrijdagmiddag en - namiddag en in de maanden januari en februari. Vooral de twintigers en de dertigers hebben de langste vingers. Vooral droge voeding, parfum en alcohol wordt meest gestolen.

Al jaren blijft het aantal diefstallen ongeveer stabiel. We slagen er maar niet in om het aantal winkeldiefstallen te doen dalen. Het wordt tijd dat we een vuist maken tegen de winkeldieven. Heel wat diefstallen gebeuren steeds professioneler en door rondtrekkende bendegroeperingen. Die bendegroeperingen zijn vaak van buitenlandse afkomst; vooral van Marokko, Roemenië en Albanië. NSZ vindt het goed dat staatssecretaris Francken illegalen wil uitwijzen. “ We willen geen bevolkingsgroepen stigmatiseren, maar burgers die met slechte bedoelingen naar België komen om onze handelaars te bestelen zijn niet welkom”.

Daarnaast vraagt NSZ dat de beloofde winkeldiefstalvergoeding er snel komt zodat handelaar en dief onderling een diefstal kunnen afhandelen. Reeds anderhalf jaar geleden gaf de regering groen licht voor deze vergoeding maar intussen is het nog wachten op de uitvoering. De ondernemersorganisatie heeft hierover al vergevorderde gesprekken gehad met de federale ministers van Middenstand, Justitie en Binnenlandse Zaken. Die gesprekken zouden normaliter afgerond worden in januari 2019. 

Diefstal is goed voor ongeveer 1,5 procent van de omzet. Met de beperkte winstmarges is 1,5 procent dat verminderd wordt van het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten, veel geld, aldus nog NSZ.
 

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer