Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Slechts 5 procent failliete ondernemers kreeg vorig jaar een uitkering

In 2016 gingen er volgens de FOD Economie 9170 ondernemingen failliet. Nochtans kregen er vorig jaar maar 460 failliete ondernemers een faillissementsverzekering toegekend, 14 procent minder dan in 2015. Concreet: in 2016 kreeg 5 procent van de gefailleerden recht op een faillissementsverzekering. Die verzekering werd begin dit jaar omgedoopt en uitgebreid tot het overbruggingsrecht. Sinds 1 januari krijgen zelfstandigen ook een uitkering wanneer ze hun zaak moeten stopzetten omwille van economische moeilijkheden. Tot eind vorig jaar kon men die uitkering enkel krijgen na een faillissement of een stopzetting als gevolg van een ramp, een brand, een plotse allergie of vernielde bedrijfsgebouwen. “Door de uitbreiding van het toepassingsgebied zouden er dit jaar meer ondernemers gebruik moeten maken van zo’n uitkering, al sluiten de modaliteiten bij stopzetting om economische redenen een pak zelfstandigen op voorhand uit”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Zelfstandigen kunnen sinds 1996 bij een faillissement onder bepaalde voorwaarden gedurende maximum 12 maanden een maandelijkse uitkering krijgen. Later werd die uitkering ook uitgebreid voor zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten als gevolg van een ramp, een brand, een plotse allergie of vernielde bedrijfsgebouwen. Zelfstandigen die hun zaak om economische redenen moeten stopzetten, kunnen sinds 1 januari 2017 ook van het overbruggingsrecht, de nieuwe naam voor de faillissementsverzekering, genieten. Wie van het overbruggingsrecht geniet, krijgt gedurende maximum 12 maanden tijdens de hele carrière een maandelijkse uitkering van 1168 euro (als alleenstaande) tot 1460 euro (met minstens één persoon ten laste).

Vorig jaar kregen 460 zelfstandigen een faillissementsverzekering toegekend. Dat zijn er 14 procent minder dan het jaar ervoor. Dat is het laagste aantal toekenningen sinds 2007 (met 443 toekenningen). Ook lag het aantal aanvragen de afgelopen zes jaar nooit zo laag als in 2016. Daar zit de economische heropleving voor een stuk tussen, maar feit is en blijft dat de faillissementsverzekering, nu dus overbruggingsrecht, veel te weinig gekend is. Reden daarvoor: de sociale verzekeringsfondsen sturen de informatie over de faillissementsverzekering (nu overbruggingsrecht) wel door naar de gefailleerde, maar de curator onderschept die informatie, net zoals hij dat doet met de overige briefwisseling, en geeft ze niet altijd door aan de ondernemer in faling.

In 2016 gingen er volgens de FOD Economie 9170 ondernemers failliet, maar kregen slechts 460 onder hen een faillissementsverzekering toegekend. Slechts 5 procent van alle failliete ondernemers kreeg met andere woorden een faillissementsverzekering toegekend. Dat is erg weinig. Toch verwacht NSZ dat het overbruggingsrecht de komende jaren meer succes zal hebben, net omdat het nu ook geldt voor wie zijn zaak stopzet om economische redenen.

Waakzaamheid blijft evenwel geboden. Zelfstandigen in economische moeilijkheden moeten aan volgende criteria voldoen: ze hebben ofwel recht op een leefloon of hebben een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen verkregen in de 12 maanden voorafgaand aan de stopzetting of ze hadden het jaar van de stopzetting en het jaar daarvoor inkomsten die de minimumdrempel van het hoofdberoep niet overschreden (met andere woorden minder dan 13.010 euro per jaar). “Die criteria sluiten heel wat zelfstandigen uit”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Daarom blijven wij ijveren voor een uitkering voor alle zelfstandigen die hun zaak, al dan niet noodgedwongen, stopzetten. Nu hebben enkel de minst verdienende zelfstandigen recht op het overbruggingsrecht, maar bij werknemers wordt er met de hoogte van het loon geen rekening gehouden wanneer er na ontslag sprake is van een werkloosheidsuitkering. Het blijft schrijnend dat een zelfstandige pas recht heeft op een uitkering wanneer hij per maand maximum 1084 euro aan inkomsten heeft. Wie iets hogere inkomsten heeft, krijgt niets. Dat is niet fair.”

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer