Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Septemberverklaring: goed dat Vlaamse regering beseft dat ondernemers en kmo’s essentiële schakel zijn

Septemberverklaring: goed dat Vlaamse regering beseft dat ondernemers en kmo’s essentiële schakel zijn

“Het is uitstekend dat de kmo-portefeuille omgevormd zal worden tot een eenvoudig en laagdrempelig instrument voor zelfstandigen en kmo’s”, reageert NSZ op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Dat groeibedrijven meer ondersteuning zullen krijgen, vindt de ondernemersorganisatie vanzelfsprekend. Zij zijn immers de trekkers van onze (toekomstige) economie. Eveneens positief zijn het proefproject duaal leren en het afslanken van de overheid. “Alleen is het jammer dat de extra middelen voor het gemeentefonds niet gekoppeld worden aan de voorwaarde om lokale pestbelastingen één voor één af te voeren”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois stelde deze namiddag zijn Septemberverklaring voor. Vlaanderen kiest resoluut voor duurzame groei en beseft dat ondernemers en kmo’s daarbij een essentiële schakel zijn. De hervorming van de kmo-portefeuille tot een eenvoudiger en laagdrempelig instrument voor zelfstandigen en kmo’s vindt NSZ een uitstekende zaak. Een doorgedreven doorlichting van meer dan 1800 Vlaamse ondernemingen, uitgevoerd door het NSZ-faillissementspreventieproject Screening4You, toonde aan dat nog veel te veel ondernemers niet weten op welke steun ze recht hebben om hun onderneming op de juiste koers te houden. Een vereenvoudiging van de kmo-portefeuille is dus zeker gerechtvaardigd.

Dat de Vlaamse regering er nadrukkelijk voor kiest om groeibedrijven meer te ondersteunen, vindt NSZ evident. Zij vormen de bakens van de economie van vandaag, maar vooral van die morgen. “De Vlaamse regering wil ondernemingen bijstaan tijdens de hele levenscyclus, niet enkel bij het begin of aan het einde. In die aanpak geloven wij ook rotsvast”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Enkel tussenkomen wanneer het al bijna te laat is, geeft immers geen pas.” De ondernemersorganisatie gelooft ook sterk in het project duaal leren dat binnenkort wordt afgetrapt. Werkplekleren levert in de Oostkantons en in Duitsland mooie resultaten op die ook in Vlaanderen zeer welkom zouden zijn. Tal van kmo’s zitten immers te wachten op geschoolde krachten met praktijkervaring.

Tot slot is NSZ ook erg te spreken over de ontvetting van de Vlaamse overheid zelf die zo op zich extra beleidsruimte creëert. Jammer evenwel is dat het extra budget (half miljard) voor het gemeentefonds niet verplicht gekoppeld wordt aan het afvoeren van lokale, anti-economische pestbelastingen. Gemeenten kunnen immers naar eigen goeddunken gemeentebelastingen opleggen die ondernemers rechtstreeks viseren, zoals belastingen op de verspreiding van reclamedrukwerken, taksen voor lichtreclame en aanplakborden, belasting op vestigingen en kantooroppervlakten, belasting op uitstallingen, drijfkracht en hefkracht, onroerende voorheffing, belasting op tewerkstelling en zo meer. Indien gemeentebesturen een ondernemingsgezinde gemeente of stad willen, beperken ze dat type belastingen best tot een strikt minimum of, beter nog, voeren ze die allemaal af.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer