Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Rookverbod onder de 18 kan enkel als minderjarige zelf verantwoordelijk wordt voor aankoop tabak

Rookverbod onder de 18 kan enkel als minderjarige zelf verantwoordelijk wordt voor aankoop tabak

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wil de sigarettenverkoop in ons land verbieden beneden de 18 jaar. Dat is volgens NSZ enkel mogelijk indien minderjarigen dan ook effectief verantwoordelijk worden voor de aankoop van sigaretten en die verantwoordelijkheid niet enkel meer bij de handelaar ligt. De HGR pleit ook voor een beperking van het aantal verkooppunten waar tabak aan de man wordt gebracht en neutrale sigarettenpakjes. Beide maatregelen staan echter niet in de Europese tabaksrichtlijn die voor 20 mei 2016 in Belgische wetgeving moet worden omgezet. Bovendien toont Australië aan dat neutrale sigarettenpakjes amper effect heeft op het aantal rokers. NSZ is het wel met de HGR eens dat er fors meer geïnvesteerd moet worden in preventie en ontmoediging van tabaksgebruik.

De Hoge Gezondheidsraad wil sigarettenverkoop verbieden voor jongeren onder de 18 jaar. Nu ligt de leeftijdslimiet nog op 16 jaar. Voor NSZ is het dan essentieel dat de jongeren onder de 18 die toch sigaretten kopen zelf verantwoordelijk worden voor die handeling. Nu bestaat er een verkoopverbod aan min-16-jarigen, maar geen aankoopverbod. Vandaar dat de verwijtende vinger steeds richting handelaar gaat, maar die kan moeilijk altijd weten of iemand jonger of ouder is dan 16 of 18, laat staan dat hij een politieagent is die te pas en te onpas controleert. Dat is zijn taak ook niet.

NSZ heeft ook ernstige bedenkingen bij enkele andere adviezen van de HGR. Zo wil die het aantal verkooppunten waar tabak mag worden verkocht beperken en pleit de raad voor volledig neutrale sigarettenpakjes. Die twee eisen staan alvast niet in de Europese tabaksrichtlijn die voor 20 mei 2016 omgezet moet worden in Belgisch recht. Die richtlijn bevat al een aantal maatregelen die efficiënt zijn om het aantal rokers in te perken, zoals grotere waarschuwingen op pakjes zelf (die 65 procent van de oppervlakte zullen bestaan op voor- en achterkant) of het verbod om bepaalde smaken toe te voegen aan sigaretten, zoals bij mentholsigaretten. Bovendien toont de praktijk dat neutrale sigarettenpakjes niet werken. In Australië, het enige land ter wereld met zulke neutrale pakjes en dat sinds 2012, is voor het eerst in jaren het aantal jonge rokers (12-17 jaar) toegenomen van 2,5 procent in 2010 naar 3,4 procent in 2013, zo blijkt uit gegevens uit 2014 van het Australian Institute of Health and Welfare.

NSZ vraagt net als de Hoge Gezondheidsraad veel meer middelen voor preventie. De overheid int massaal accijnzen op tabaksproducten, maar investeert amper in tabakspreventie. Op dit moment besteedt de overheid per jaar in vergelijking met andere Europese landen slechts een peulschil aan preventie voor tabak. Daarom zou de overheid een bepaald deel van de geïnde accijnzen moeten besteden aan allerlei ontradingscampagnes, net zoals dat in IJsland (1 procent van de inkomsten uit tabak moet er aan preventie besteed worden) of Duitsland het geval is.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer