Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Re-integratie langdurig zieke werknemers noodzaak, maar staat in schril contrast met plan om werkgevers meer te laten betalen bij ziekte

Re-integratie langdurig zieke werknemers noodzaak, maar staat in schril contrast met plan om werkgevers meer te laten betalen bij ziekte

Het aantal langdurige zieken neemt jaar na jaar toe en kost de overheid vanaf volgend jaar zelfs meer dan het aantal werklozen, zo blijkt uit een prognose van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Daarom vindt NSZ het logisch dat langdurig zieken, die niet (langer) zwaar ziek zijn en kunnen werken, via een handvol stimulerende maatregelen opnieuw geïntegreerd worden op de arbeidsmarkt. In een uitgebreide rol voor controleartsen gelooft de ondernemersorganisatie minder. Voor kmo’s blijven die te duur en slechts in heel weinig gevallen zullen controleartsen andere artsen durven tegen te spreken. Daarnaast waarschuwt NSZ voor de plannen om bedrijven te verplichten om 10 procent van de ziekte-uitkering van hun werknemers te laten betalen tussen de tweede en zevende maand arbeidsongeschiktheid: dan zullen langdurig zieken helemaal geen kans meer krijgen op de arbeidsmarkt.

NSZ is altijd al pleitbezorger geweest van een vlotte re-integratie van langdurig zieke werknemers in de arbeidsmarkt. De ondernemersorganisatie kan zich dan ook goed vinden in het plan van Maggie De Block om langdurig zieken opnieuw te integreren via een aantal stimulerende maatregelen. De laatste jaren nam het aantal langdurig zieke werknemers immers stevig toe. Meer nog, volgend jaar zal de sociale zekerheid meer uitgeven aan langdurig zieken dan aan werklozen.

Om na te gaan of iemand wel degelijk echt ziek is, gaan er stemmen op om controleartsen meer en sneller in te schakelen. Toch gelooft NSZ hier weinig in. Voor kmo’s is de kostprijs hiervan (naast een jaarlijkse bijdrage kost een bezoek al snel 100 euro) te hoog en bovendien gebeurt het zelden dat controleartsen een andere mening durven in te nemen ten opzichte van de behandelende arts. Meer controle zal dus weinig zoden aan de dijk brengen.

Tot slot wijst NSZ op een op stapel staande maatregel die de re-integratie  van langdurig zieke werknemers zwaar in de weg kan staan. Minister De Block wil bedrijven verplichten om 10 procent van de ziekte-uitkering van hun werknemers te betalen tussen de tweede en zevende maand ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers moeten nu al de hele eerste maand arbeidsongeschiktheid van hun werknemers voor hun rekening nemen. Uit een zeer recent onderzoek van NSZ blijkt dat 58 procent van de kmo’s niemand meer zal aanwerven die een tijd ‘out’ is geweest met een ernstige ziekte als ze bovenop de eerste maand ziekte nog 10 procent van de ziekte-uitkering moeten betalen gedurende zes maanden. Ook wie nu regelmatig ziek is, zal het gelag betalen. 55 procent van de ondernemingen zou zulke werknemers de deur wijzen eens ze extra geresponsabiliseerd worden. Deze maatregel, die nog bediscussieerd wordt binnen de federale regering, staat met andere woorden in schril contrast met de goede voorstellen om langdurig zieken zoveel mogelijk naar de arbeidsmarkt terug te brengen.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer