Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Overvallen doen zich veel vaker voor in Wallonië: toenemende leegstand en wegvallen sociale controle belangrijkste oorzaken

Nagenoeg de helft van alle gewapende overvallen doet zich voor in Wallonië, zo blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van de federale politie. 30 procent van de overvallen doet zich in Vlaanderen voor en iets meer dan 20 procent in Brussel. NSZ ziet verschillende verklaringen voor het opmerkelijk hoger aantal overvallen in Wallonië: allereerst omdat er in Waalse steden opvallend meer leegstand is en dus ook minder sociale controle is dan in Vlaanderen, maar ook omdat Wallonië veel minder dichtbevolkt is, wat overvallers toelaat om snel te ontsnappen. Tot slot wordt Wallonië ook bestookt door daderbendes die voornamelijk uit het Oostblok afkomstig zijn en zich voor vaak voor één dag met de trein naar hier begeven.  “Strengere en effectieve straffen voor overvallers dringen zich op”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Tijdens het eerste trimester van dit jaar deed 47 procent van alle gewapende overvallen zich voor in Wallonië, zo tonen cijfers van de federale politie aan. Ook de jaren daarvoor schommelt dat aantal rond 45 à 46 procent, wat maakt dat er opvallend meer overvallen gepleegd worden in Wallonië dan in Brussel (gemiddeld 23 à 24) en in Vlaanderen (gemiddeld 30 procent). Het verschil met een andere vorm van criminaliteit die gericht is op ondernemers, namelijk winkeldiefstal, is opmerkelijk. Daar is de regionale spreiding veel meer in balans: gemiddeld wordt 60 procent van de winkeldiefstallen in Vlaanderen gepleegd, tegenover een kleine 30 procent in Wallonië en een goede 10 procent in Brussel.

NSZ schuift meerdere verklaringen naar voor om gevoelig hoger aantal gewapende overvallen in Wallonië te duiden. Allereerst is de leegstand er een pak groter dan in Vlaanderen en in Brussel. In Charleroi bijvoorbeeld staat 28 procent van de handelspanden leeg, in Mons is dat 21 procent en in Luik 18 procent. In totaal staat in Wallonië 17 procent van de winkels leeg. Ter vergelijking: in Brussel staat 10 procent van de winkels leeg en in Vlaanderen beperkt de leegstand zich tot 9 procent. Door die leegstand doen heel wat winkelstraten desolaat aan en is er ook een pak minder sociale controle, waardoor overvallers meer dan in Vlaanderen en in Brussel vrij spel hebben.

Daarnaast is de bevolkingsdichtheid in Wallonië veel lager dan in Brussel en Wallonië. Daardoor kunnen overvallers niet alleen gemakkelijker hun slag slaan, maar ook snel ontsnappen. Een andere verklaring ligt in het actieterrein van rondtrekkende daderbendes, doorgaans uit Oost-Europa, die vaak per trein naar een Waalse stad afzakken om daar overvallen en winkeldiefstallen te plegen. Waalse steden zijn voor hen sneller te bereiken dan Brussel of Vlaamse steden.

Om het aantal overvallen in te perken is een harde juridische aanpak nodig en op dat vlak kan het stukken beter. 8 op de 10 overvallers blijkt immers recidivist te zijn. Wie veroordeeld wordt na een overval is immers snel terug vrij. Overval wordt als misdaad gecorrectionaliseerd, waardoor de strafmaat zelden hoger oploopt dan 5 jaar. Bovendien wordt de voorwaardelijke invrijheidsstelling vaak toegepast bij overvallers, waardoor zij na een handvol jaren al terug vrij zijn en in veel gevallen gewoon opnieuw overvallen plegen. Een veel hardere aanpak ten opzichte van overvallers dringt zich dus op.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer