Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

NSZ-onderzoek over burn-out bij zelfstandigen: slechts 19 procent van alle door burn-out getroffen zelfstandigen stopte volledig met werken tijdens de ziekte

Eind 2016 waren er 24.500 langdurig zieke zelfstandigen in ons land. Daarvan is een substantieel deel geveld door een burn-out. Uit onderzoek van NSZ, waaraan 862 zelfstandigen hebben deelgenomen, blijkt dat 18 procent van de zelfstandigen ooit al te kampen kreeg met een burn-out of er nu middenin zit. Opvallend is wel dat slechts 19 procent van alle door burn-out getroffen zelfstandigen volledig stopte met werken tijdens de ziekte. 22 procent bleef tijdens de hele burn-out aan de slag, terwijl 41 procent dat zoveel mogelijk trachtte te doen. Naar de reden hiervoor is het niet ver zoeken: zelfstandigen krijgen tijdens hun eerste maand geen uitkering als ze niet aan het werk kunnen gaan en de daarop volgende maanden forfaitaire uitkeringen die veel te laag zijn. “Zo lang zelfstandigen niet vanaf dag één een gepaste ziekte-uitkering krijgen, kunnen we bezwaarlijk van een volwaardig sociaal statuut spreken”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

18 procent van de zelfstandigen viel al ten prooi aan een burn-out (15 procent) of zit er nu zelfs middenin (3 procent), zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 862 zelfstandigen hebben deelgenomen. Eén derde kreeg er meer dan één jaar mee te kampen, terwijl het bij de anderen varieerde van één maand en één jaar. “Ook NSZ kreeg de afgelopen tijd meer vragen van ondernemers die met een burn-out zaten en vroegen op welke steun ze konden rekenen”, merkt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, op. “Vaak bestaat hun belangrijkste bekommernis erin om toch maar hun zaak draaiende te houden.”

Dat blijkt ook uit het onderzoek van NSZ: 22 procent van de zelfstandigen met een burn-out bleef gewoon aan de slag tijdens hun ziekte, terwijl dat 41 procent dat zoveel mogelijk trachtte te doen en 18 procent slechts af en toe probeerde te werken. Slechts bij 19 procent ging het echt niet meer om hun zaak draaiende te houden. Of het verstandig is om met een burn-out toch te blijven werken, is volgens NSZ een andere zaak, maar vaak is er voor zelfstandigen geen andere uitweg. 57 procent van de zelfstandigen die met een burn-out toch blijven werken, doet dat uit financiële noodzaak, 56 procent om geen klanten teleur te stellen en 38 procent omdat een langdurige sluiting tot een faillissement zou leiden.

In tegenstelling tot werknemers die langdurig ziek zijn en tijdens de eerste maand hun volledige loon uitbetaald krijgen en vervolgens een ziekte-uitkering via de mutualiteit die ongeveer overeenkomt met 60 procent van hun loon, moeten zelfstandigen het met veel minder stellen. De eerste maand arbeidsongeschiktheid krijgen ze niets en vanaf de tweede maand een forfaitaire uitkering die losstaat van hun eerder verdiende inkomsten. Blijven doorwerken ondanks de burn-out is dan de meest voor de hand liggende oplossing. “Dat zou toch niet meer mogen in de 21ste eeuw”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Wie echt ziek is, verdient alle steun en moet zonder werkgerelateerde zorgen aan het hoofd kunnen genezen. Wie zich meteen vanaf de eerste dag goed kan laten verzorgen, zorgt er vaak ook voor dat de ziekte meteen goed wordt aangepakt en zal er normaal gezien ook sneller vanaf zijn. Daarom ijveren we voor een belangrijke verbetering van het sociaal statuut door zelfstandigen vanaf de eerste dag ziekte een volwaardige uitkering te geven.”

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer