Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Niet enkel ondernemingen, maar ook kwetsbare werknemers dupe van plan om werkgever meer te laten betalen bij ziekte

De plannen van minister voor Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) om bedrijven te verplichten om 10 procent van de ziekte-uitkering van hun werknemers te laten betalen tussen de tweede en zevende maand arbeidsongeschiktheid kunnen op geen enkele goedkeuring rekenen bij de ondernemers en de kmo’s. Bovendien zal deze maatregel, indien die er wordt doorgedrukt, zware implicaties hebben op het personeelsbeleid van veel ondernemingen. Zo zullen 6 op de 10 bedrijven niemand meer aanwerven die in het verleden ernstig ziek is geweest en zal 55 procent één of meerdere werknemers die nu frequent afwezig zijn de bons geven, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 805 kmo’s hebben deelgenomen. “Deze maatregel raakt dus niet alleen de bedrijven, maar ook de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt”, stelt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, vast. “Zelfs wanneer er vrijstellingen zouden gelden voor kmo’s tot en met 20 of 50 werknemers kunnen we die responsabiliseringsmaatregel niet accepteren omdat ziekte iemand treft als mens en het ervoor zorgt dat bedrijven bewust klein zullen blijven.”

Binnen de schoot van de federale regering wordt er nog steeds gediscussieerd over een voorstel van minister De Block. Zij wil bedrijven verplichten om 10 procent van de ziekte-uitkering van hun werknemers te betalen tussen de tweede en zevende maand ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers moeten nu al de hele eerste maand arbeidsongeschiktheid van hun werknemers voor hun rekening nemen. Daar zijn de meeste kmo’s sowieso al ontevreden over en dan is het ook niet verwonderlijk dat alle kmo’s die extra 10 procent voor de tweede tot de zevende maand volledig afschieten, zoals een enquête van NSZ, waaraan 805 kmo’s hebben deelgenomen, aangeeft.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Minister De Block moet beseffen dat haar voorstel niet alleen de bedrijven zal raken, maar ook de meest kwetsbaren op onze arbeidsmarkt. Uit ons onderzoek blijkt immers dat 58 procent van de kmo’s niemand meer zal aanwerven die een tijd ‘out’ is geweest met een ernstige ziekte als ze bovenop de eerste maand ziekte nog 10 procent van de ziekte-uitkering moeten betalen gedurende zes maanden. Ook wie nu regelmatig ziek is, zal het gelag betalen. 55 procent van de ondernemingen zou zulke werknemers de deur wijzen eens ze extra geresponsabiliseerd worden. Indien deze maatregel wordt doorgedrukt, moet het zowat één van de meest asociale ooit zijn en treft die, naast de bedrijven, ook de zieken keihard. Dat kan toch allerminst de bedoeling zijn.” Op te merken valt ook dat 24 procent van de kmo’s niemand meer zou aanwerven en dat 26 procent enkel zou werken met andere zelfstandigen en freelancers indien deze maatregel realiteit wordt. Ook voor de algemene tewerkstelling is die 10 procent responsabilisering dus nefast.

Maggie De Block wil dat met deze maatregel bedrijven meer achter de veren zitten van hun langdurig zieke werknemers om hen terug zo snel aan het werk te krijgen. Op zich is die intentie nobel, maar in de praktijk doen kmo’s dat nu al, zo blijkt verder uit het onderzoek. 12 procent van de ondernemingen neemt bij elke ziekte of arbeidsongeschiktheid contact op met de bewuste werknemer om hem aan te zetten zo snel mogelijk het werk te hervatten, 55 procent doet dat afhankelijk van de ziekte en zal dat bijvoorbeeld niet doen bij een zware ziekte. Slechts één derde van de kmo’s spoort de getroffen werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid niet aan om zo snel mogelijk op de werkvloer terug te keren.

NSZ wil absoluut niet weten van een uitbreiding van betaling aan de ziekte-uitkering aan de werknemer op kosten van de werkgever. Die maatregel zou de doorgevoerde loonkostenverlaging voor een groot stuk ongedaan maken en dus onzinnig zijn. Bovendien word je ziek als mens, niet als werknemer. Heel wat ziektes zijn op de koop toe vaak het gevolg van het persoonlijk gedrag van iemand en de oorzaak ervan ligt voor een groot stuk buiten het werk.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer