Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Meer dan één op de vier Vlaamse kmo’s in gevarenzone

1808 Vlaamse ondernemingen werden de afgelopen twee jaar doorgelicht door Screening4You. Ruim een kwart van deze bedrijven kampte met ernstige moeilijkheden en riskeerde zonder ingrepen failliet te gaan, zo blijkt uit de eindanalyse. Wel gaat 37 procent van die bedrijven met moeilijkheden er dankzij analyse en bijsturing grondig op vooruit. Opvallend is dat de Vlaamse kmo’s nagenoeg allemaal met dezelfde problemen kampen: een gebrek aan kennis over bestaande steunmaatregelen en subsidies, te weinig parate financiële kennis met een gebrek aan liquiditeiten als gevolg, een te beperkt debiteurenbeheer, een gebrek aan lange termijnvisie en geschikte medewerkers alsook de angst om te groeien.

Bijna 27% van de Vlaamse bedrijven in gevarenzone

Op 1 september 2013 ging Screening4You van start. Dat is een faillissementspreventieproject dat gerealiseerd wordt door ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. Het project kreeg de steun van de Vlaamse regering en Agentschap Ondernemen. Bedoeling van Screening4You is om het aantal faillissementen en het bijbehorende banenverlies in te dammen en dat via een doorgedreven doorlichting en multidisciplinair advies van experten.

Ondernemingen konden zich registreren via www.laatuwbedrijfscreenen.be en werden in de allereerste plaats onderworpen aan een ratio-analyse. Op basis van die analyse werden bedrijven, indien er bepaalde pijnpunten gedetecteerd werden, uitgenodigd om een vereenvoudigde versie van de Vlerick scan in te vullen. Ook dat gebeurde online. Op basis van die scan stelden alle projectpartners gezamenlijk een analyserapport op, waaruit van elke invalshoek (juridisch, financieel, sociaal & HR, strategisch …) pijnpunten en oplossingen werden voorgesteld. Die rapportering gebeurde op persoonlijke basis, tijdens één van de zitdagen én in aanwezigheid van experten van alle organisaties.

Op twee jaar tijd hebben 1808 Vlaamse ondernemingen een ratio-analyse gekregen die nagaat wat de economische status van de onderneming is. Daaruit bleek dat 49,6 procent van alle deelnemende bedrijven beter scoorde dan het Vlaams gemiddelde. Nagenoeg een kwart (23,5 procent) van de ondernemingen scoorde dan weer gemiddeld. 73 procent van de deelnemende bedrijven bevond zich buiten de probleemzone, ruim een kwart (26,9 procent) dus niet. Het spreekt voor zich dat Screening4You zich vooral heeft gericht op deze bedrijven die vaak met ernstige moeilijkheden te kampen hadden en deze heeft trachten bij te sturen.

Te veel ondernemers zonder (kennis van) financiën

Het valt op dat de meeste Vlaamse kmo’s met gelijkaardige problemen kampen. Zo hebben te veel ondernemers en zaakvoerders onvoldoende financiële en boekhoudkundige kennis. Deze  ondernemers, vaak niet op de hoogte van mogelijke steunmaatregelen en subsidies die de Vlaamse overheid aanbiedt, worden bijgevolg geconfronteerd met een gebrek aan liquiditeiten. Zij spelen te veel bank voor hun klanten en hebben te veel wanbetalers onder hun klanten, terwijl een goed opgevolgd debiteurenbeheer, tussentijdse facturatie of bepaalde vormen van alternatieve financiering ervoor kan zorgen dat de liquiditeit van een onderneming niet wordt aangetast.

Gezocht: geschikte medewerkers en langetermijnvisie

Heel wat Vlaamse ondernemingen vinden moeilijk geschikt personeel waardoor hun dagelijkse werking in het gedrang komt, zo blijkt uit de eindanalyse. Daarenboven hanteren ondernemingen met problemen ook geen langetermijnstrategie en wordt mogelijke groei afgeremd of uitgesloten uit angst voor het onbekende. Ze breiden hun activiteiten bijvoorbeeld liever niet uit dan te werken met (extra) personeel of bepaalde alternatieven te onderzoeken. Nochtans zouden zij kunnen werken met onderaannemers, met freelancers of in een samenwerkingsverband met andere ondernemers of zouden zij aan de hand van loonkostberekening kunnen nagaan of het haalbaar is om personeel in te schakelen.

Adviseren en remediëren werkt

Ruim 37 procent van de Vlaamse ondernemingen met ernstige moeilijkheden en die de volledige doorlichting hebben doorstaan, kent een positieve evolutie. Dat blijkt uit de ratio-analyse die opnieuw is doorgevoerd bij alle ondernemingen die het volledige doorlichtingstraject doorlopen hadden. Dat is meer dan het algemeen gemiddelde van alle deelnemers van Screening4You, waarbij het verbeteringspercentage 32 procent bedraagt. Bij 34 procent van alle volledige doorgelichte bedrijven is er sprake van een status quo, wat op zich ook al goed is omdat het voor ondernemingen niet eenvoudig is om uit een negatieve spiraal te geraken.

Het toont aan dat advies en soms heel eenvoudige ingrepen op basis van dat advies voor een kmo vaak een wereld van verschil kunnen uitmaken. Een voorbeeld: een kleine kmo kampte constant met cash flowproblemen, maar door sinds kort voorschotten te vragen aan klanten is dat probleem opgelost.

En ook beroep doen op Vlaamse overheidsinstrumenten, zoals de KMO portefeuille, de win-winlening en het Preventief Bedrijfsbeleid met zijn doorstartplannen, kan vaak moeilijkheden voorkomen en de continuïteit van het bedrijf verzekeren, zo stelde Sceening4You nog vast.

Het volledige persdossier vindt u hier.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer