Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Langdurig zieke werknemers: misbruiken moeten eruit in het belang van wie echt ziek is

Langdurig zieke werknemers: misbruiken moeten eruit in het belang van wie echt ziek is

Eind 2016 waren er 367.000 langdurig zieke werknemers en 24.500 langdurig zieke zelfstandigen in ons land. Ten opzichte van 2015 gaat het om een toename met 5 procent. De federale regering voerde eind maart een aantal herintegratiemaatregelen in. Zo moeten alle bedrijven herintegratietrajecten aanbieden voor langdurig zieke werknemers. Dat is voor kleine ondernemingen vanuit praktisch en organisatorisch oogpunt vaak onmogelijk, waarschuwt NSZ. De ondernemersorganisatie vraagt daarentegen dat bij langdurig zieke werknemers meer wordt nagegaan of die ziekte er wel daadwerkelijk is. Wie echt ziek is, verdient volgens NSZ uiteraard alle steun, maar wie met onze sociale zekerheid speelt helemaal niet.

Afgelopen jaar nam het aantal langdurige zieke werknemers en zelfstandigen opnieuw fors toe, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Om daar paal en perk aan te stellen lanceerde de federale regering recent een aantal maatregelen. Voor werkgevers komt het erop neer dat zij herintegratietrajecten moeten uittekenen voor langdurig zieke werknemers.

Kmo’s met minder dan 50 werknemers in dienst zullen dan wel geen boete krijgen wanneer ze onvoldoende inspanningen leveren om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen, toch blijft NSZ ernstige bedenkingen hebben bij de re-integratietrajecten die sowieso alle bedrijven, ongeacht hun grootte, moeten aanbieden. Kleine ondernemingen kunnen dat niet zomaar, zij hebben doorgaans ook geen personeelsdienst om dat in goede banen te leiden. In een kleine kmo is het bijvoorbeeld vaak ook onmogelijk om wie langdurig ziek is geweest aangepast werk te geven.

De ondernemersorganisatie blijft erbij dat er zwaarder ingezet moet worden op het aanpakken van misbruiken bij langdurig zieken. Voor alle duidelijkheid: wie echt ziek is, heeft uiteraard recht op een uitkering en de beste zorgen, maar wie ziekte misbruikt omdat bijvoorbeeld de werkloosheid van naderbij wordt opgevolgd of omdat vervroegde uitstapstelsels, zoals het brugpensioen, werden afgebouwd, moet strenger worden aangepakt. Onze sociale zekerheid moet er zijn voor iedereen die ze werkelijk nodig heeft, maar niet voor wie er onterecht een vangnet van maakt.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer