Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

KMO’s zijn voorstanders van levenslang leren maar zonder betutteling vanwege overheid

90 procent van de KMO’s voorziet op regelmatige basis opleidingen  voor hun personeel. En toch zien KMO’s tussen de 10 en 20 werknemers het voornemen van de regering om vijf opleidingsdagen per werknemer per jaar te verstrekken, niet zitten. KMO’s luisteren liever naar de noden en verzuchtingen van hun personeel om vervolgens opleidingen op maat te voorzien zonder daarin in een strak meetbaar keurslijf te worden geduwd. NSZ wil dat er een afwijkend regime komt voor die KMO’s, zodat het werkbaar blijft voor iedereen.

Ondernemingen in ons land dienen te investeren in de opleiding van het personeel. Jaarlijks moeten ze 1,9 procent van de uitbetaalde lonen besteden aan opleidingen. De achterliggende doelstelling is dat iedereen minstens één opleidingsdag per jaar krijgt. In de toekomst zou deze regeling vervangen worden door een andere verplichting: elke bedrijf met minimum 10 werknemers zou verplicht zijn om op termijn vijf opleidingsdagen per jaar te voorzien. De kamer  buigt zich momenteel over dit wetsontwerp. Ook al wordt er in de tekst voorzien in een opleidingsinspanning van minimum 2 dagen, stuit vooral het groeipad naar 5 opleidingsdagen op verzet bij de KMO’s tussen de 10 en 20 werknemers.

Uit een onderzoek van NSZ bij 723 ondernemers met meer dan 10 werknemers, blijkt dat maar liefst 91 procent regelmatig opleidingen verstrekt aan zijn personeelsleden. Twee derde van die werkgevers kiest daarbij voor een gezonde mix tussen formele en informele opleidingen, zowel op als buiten de werkvloer. Hoe kleiner een bedrijf hoe meer informele opleidingen worden georganiseerd op de werkvloer met inbegrip van conferenties en beurzen; hoe groter een bedrijf hoe meer de opleiding wordt uitbesteed aan een formele organisator.
Nog uit het onderzoek van NSZ blijkt dat maar liefst 60 procent van de werkgevers met 10 tot 20 werknemers nu al jaarlijks meer dan 2 dagen opleiding geeft aan de personeelsleden. Maar in dezelfde groep van werkgevers voorziet maar 17 procent minstens vijf opleidingsdagen.

Ook al vindt de overgrote meerderheid van de werkgevers (93 %) het belangrijk dat werknemers blijvend worden opgeleid en zijn ze ervan overtuigd dat dit hun bedrijf sterker moet maken, toch zijn ze tegen de nieuwe regeling. Te streng, te betuttelend, klinkt het. Niet de regering maar wel de ondernemers zijn het best geplaatst om te weten welke skills werknemers nog nodig hebben om nog beter hun werk op de werkvloer te kunnen uitoefenen, zegt NSZ.

NSZ wil dan ook dat er een afwijkend regime wordt voorzien voor werkgevers die minimum tien en maximum twintig werknemers tewerkstellen. Het wetsontwerp voorziet weliswaar die mogelijkheid maar hierover zijn nog geen concrete bepalingen, zegt NSZ.

Het is juist eigen aan goed ondernemerschap om niet alleen in te spelen op de noden en verzuchtingen van de klanten maar ook om na te gaan of de werknemers nog de vraag van de klanten én het aanbod van het bedrijf aankunnen. Door hun quasi dagelijks contact met hun personeelsleden weten die werkgevers vaak heel goed waar de noden zitten en waar moet voorzien worden in bijkomende opleidingen. Maar zonder onderscheid voor iedereen op de werkvloer 2 tot 5 opleidingsdagen voorzien, is economisch niet rendabel, zegt NSZ. Bovendien riskeren we dat er dan onnodige opleidingen worden gegeven die de loonkost doen stijgen En vooral wordt de doelstelling werkbaar werk vooral onwerkbaar voor werkgevers tussen de 10 en 20 werknemers, die toch ruim 10 procent vertegenwoordigen van de tewerkstelling in de privésector of alleen in Vlaanderen al meer dan 8500 werkgevers, aldus nog NSZ.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer