Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Horeca, bouw en kleinhandel sectoren met hoogst aantal stopzettingen

Vorig jaar werden er 48.762 ondernemingen stopgezet in ons land. Vooral in de horeca (7,7 procent van alle stopzettingen), de bouw (eveneens 7,7 procent) en de kleinhandel (6,3 procent) was dat het geval, zo blijkt uit onderzoek van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Exact diezelfde drie sectoren voerden ook in 2015 het aantal faillissementen aan. “Dat de horeca, de bouw en de kleinhandel pieken op het vlak van het aantal stopzettingen én faillissementen heeft te maken met een aantal sectorspecifieke maatregelen, maar ook met de moordende concurrentie in die sectoren”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Jaar na jaar blijft immers ook het aantal starters in die drie sectoren enorm hoog.

Eind 2015 waren er in totaal 1.035.469 zelfstandigen in ons land. Tijdens dat jaar hebben 48.762 zelfstandigen hun activiteit stopgezet, zo blijkt uit cijfers van het RSVZ. Daarmee daalde het aantal stopzettingen met 10,6 procent ten opzichte van 2014, toen 54.501 zelfstandigen er de brui aan gaven. Toch valt op dat in 2015 drie sectoren eruit springen qua aantal stopzettingen: in de eerste plaats de horeca en de bouw (beide goed voor 7,7 procent van alle stopzettingen), gevolgd door de kleinhandel (6,3 procent). Opvallend is dat in 2015 deze drie sectoren ook exact dezelfde positie bekleedden in de faillissementsrankings: de horeca was goed voor 18 procent van de faillissementen, gevolgd door de bouw (17,6 procent) en de kleinhandel (12,7 procent), zo geven cijfers van Graydon aan. Het is met andere woorden duidelijk dat stopzettingen in deze sectoren eerder uit financiële redenen plaatsvinden dan omwille van nieuwe of andere opportuniteiten.

Dat deze drie sectoren pieken qua stopzettingen en faillissementen heeft volgens NSZ te maken met een aantal sectorspecifieke maatregelen die de horeca, de bouw en de kleinhandel stevig pijn deden. In de horeca zorgde de introductie van de witte kassa, die verplicht is sinds begin dit jaar, er bijvoorbeeld voor dat een belangrijk deel van de ondernemers uit deze sector er vorig jaar al voor koos om hun zaak stop te zetten. In de bouw zorgt de sociale dumping al een aantal jaren voor oneerlijke concurrentie die voor kleine Belgische bouwondernemers bijzonder moeilijk om dragen is, met de nodige stopzettingen en faillissementen tot gevolg. Bovendien besliste de federale regering om sinds begin dit jaar het verlaagd btw-tarief van 6 procent enkel toe te passen op verbouwingen van woningen die minstens tien jaar oud zijn, een maatregel die vorig jaar al werd gevoeld. De kleinhandel heeft dan weer te maken met een steeds toenemende concurrentie van allerhande webwinkels en wordt daarnaast ook vanuit het beleid amper ondersteund, zowel lokaal als regionaal. De drie regio’s pakken liever uit met megalomane shoppingprojecten, terwijl de lokale besturen baanwinkels aan de rand van de stad of gemeente alle kansen geven.

Naast die sectorspecifieke maatregelen spelen er ook andere redenen mee om het hoog aantal stopzettingen in deze sectoren te verklaren. Ten eerste gaat het om sectoren waarin in absolute aantallen veel zelfstandigen gevestigd zijn, waardoor het op zich al logisch is dat de stopzettingen in die sectoren hoger liggen. 6,9 procent van alle zelfstandigen in ons land is actief in de bouw, waarmee deze sector koploper is, gevolgd door de kleinhandel, waarin 5,9 procent van alle zelfstandigen actief is. De horeca is goed voor de zesde plaats en vertegenwoordigt 4,1 procent van alle zelfstandigen.

“Toeval of niet, maar deze drie sectoren blijven jaar na jaar ook erg in trek bij de starters, die vaak denken dat het gemakkelijk is om een horecazaak, een winkel of een bouwbedrijf op te starten”, legt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws uit. “Dat is het uiteraard niet, vandaar ook de vele stopzettingen en faillissementen in de horeca, de bouw en de kleinhandel. Een goede begeleiding van meet af aan is absoluut een must voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen, maar zeker in deze sectoren waarin de drempel om te starten laag ligt.” Uit de starterscijfers voor 2015 van Roularta Business Information blijkt dat de meeste starters vorig jaar in de vrije beroepen te vinden waren, gevolgd door de kleinhandel op plaats twee en de dienstensector op plaats drie. De bouwsector stond qua starters vorig jaar op plaats 4 en de horeca op plaats 5.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer