Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Faillissementsverzekering moet automatisch toegekend worden

In 2014 gingen er 11.294 ondernemers failliet, maar kregen slechts 600 onder hen een faillissementsverzekering toegekend, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Slechts 5 procent van alle failliete ondernemers kreeg met andere woorden een faillissementsverzekering toegekend. Dat is veel te weinig en daarom wil NSZ dat de faillissementsverzekering grondig bijgestuurd wordt. “Eigenlijk moet de faillissementsverzekering een overbruggingsrecht worden dat automatisch toegekend wordt aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden. Bovendien moet de uitkering niet alleen gegeven worden aan zelfstandigen die failliet zijn gegaan, maar ook als tijdelijke bescherming voor zelfstandigen met financiële moeilijkheden”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Zelfstandigen kunnen sinds 1996 bij een faillissement onder bepaalde voorwaarden gedurende maximum 12 maanden een maandelijkse uitkering krijgen van 1.070,94 euro (als alleenstaande) tot 1.403,73 euro (met minstens één persoon ten laste). Uit het totaal aantal aanvragen in 2014 blijkt dat gemiddeld slechts 10 procent van de gefailleerde ondernemers een aanvraag indient om beroep te kunnen doen op de faillissementsverzekering. 5 procent krijgt er ook effectief een toegekend.

Omdat NSZ ervan overtuigd is dat veel meer gefailleerde zelfstandigen gebruik zouden kunnen maken van de faillissementsverzekering, pleit de ondernemersorganisatie voor twee belangrijke veranderingen. Eerst en vooral moet de faillissementsverzekering automatisch toegekend worden aan zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden. Mocht nadien blijken dat hij aanspraak kan maken op een andere uitkering (bijv. werkloosheid als ze een gemengde loopbaan achter de rug hebben) dan moet de administratieve afhandeling en de verrekening tussen de uitkeringsinstanties onderling gebeuren. Ook pleit NSZ voor de omvorming van de bestaande verzekering tot een overbruggingsuitkering die inderdaad tussenkomst bij een faillissement, maar ook bij een gedwongen stopzetting en bij financiële moeilijkheden, maar meer de nadruk moet leggen op het hervatten van de activiteit. “Pas dan kan je spreken van een adequate bescherming voor zelfstandigen die om de één of andere reden in slecht vaarwater terecht is gekomen”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

In afwachting van beide ingrepen moet er ondertussen gesleuteld worden aan de bekendheid van de faillissementsverzekering. NSZ ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de curatoren. Nu sturen de sociale verzekeringsfondsen de informatie over de faillissementsverzekering wel door naar de gefailleerde, maar de curator onderschept die informatie, net zoals hij dat doet met de overige briefwisseling, en geeft ze niet altijd door aan de ondernemer in faling. Daarom vindt NSZ dat de curatoren de gefailleerden steeds moeten informeren, de briefwisseling die ze krijgen van het sociaal verzekeringsfonds moeten overmaken en, tot slot, ook moeten rapporteren aan de rechter-commissaris of dat effectief is gebeurd. Curatoren die dat niet doen, zouden een bepaalde sanctie moeten krijgen.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer