Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Extra maatregelen nodig om sociale dumping aan te pakken

Extra maatregelen nodig om sociale dumping aan te pakken

NSZ vindt het goed dat het gerecht optreedt tegen de sociale fraude bij de transportgroep Jost. “Zulke cowboys maken door aan sociale dumping te doen de hele sector kapot”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Wie wel volgens het boekje werkt, betaalt daardoor het gelag.” De ondernemersorganisatie stelt voor om de sociale zekerheidsbijdragen van gedetacheerde werknemers in ons land te innen en de stand- of vestigingsplaats van een bedrijf als uitgangspunt te nemen. Werknemers die in ons land in dienst genomen worden, moeten dan voldoen aan onze arbeidsvoorwaarden en volgens onze verloning betaald worden.

NSZ is blij dat de strijd tegen sociale dumping zowel door politiek als gerecht wordt opgedreven. Dat is in een aantal sectoren, zoals onder meer de transportsector en de bouw, al langer dan vandaag nodig. Bedrijven zoals Jost bezondigen zich aan zware sociale fraude en concurreren daardoor andere transporteurs, die de regels wel respecteren, uit de markt.

Hoewel de ondernemersorganisatie tevreden is dat sociale dumping nu harder wordt aangepakt, blijft ze wel twee nog in te voeren maatregelen naar voren schuiven. Om de spectaculaire toename van het aantal detacheringen in te dammen, wil NSZ dat de sociale zekerheidsbijdragen van gedetacheerden in België kunnen worden geïnd. Op die manier is er zekerheid dat die bijdragen überhaupt betaald worden. Nu is er veel te weinig geweten of en hoeveel bijdragen gedetacheerden betalen in hun land van oorsprong.

Een andere maatregel die sociale dumping zal terugdringen, is de stand- of vestigingsplaats van de opdrachtgever als uitgangspunt nemen in een wet of een cao. Een buitenlandse werknemer die in ons land wordt aangeworven, zou dan meteen aan onze arbeidsvoorwaarden en verloning werken. Een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2011 gaf trouwens al aan dat chauffeurs uit Oost-Europese lidstaten, die volgens de voorwaarden in hun land van oorsprong aan het werk waren in transportbedrijven in West-Europa, dezelfde voorwaarden qua arbeid en loon moeten krijgen als de werknemers van dat land.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer