Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Eén vijfde kmo’s exporteert, maar onbenut potentieel is groot

22 procent van de kmo’s doet aan export, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 634 kmo’s hebben deelgenomen. Die exporterende kmo’s zijn vooral actief in de sectoren handel, productie & industrie en bouw. De kmo’s die niet exporteren verwijzen in de eerste plaats naar de producten en diensten die zij aanbieden en die niet echt geschikt zijn om de internationale toer mee op te gaan. Daarnaast vinden ze hun activiteit te klein om aan export te kunnen doen, achten ze het exportproces te complex of hebben ze er geen tijd voor. Opvallend: meer dan de helft van de kmo’s die niet exporteren is er wel van overtuigd dat een online lessenpakket over internationale handel hen kan aanzetten om tot export over te gaan. NSZ gaat na wat mogelijk is en zal in elke regio een voorstel voor een e-learningmodule aan de bevoegde ministers voorleggen.

Om te groeien zit er voor veel ondernemingen niets anders op dan de internationale markten op te zoeken. Kmo’s doen dat in eerste instantie in de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat 1/5de (22 procent meer bepaald) op dit moment exporteert. Het gaat vooral om ondernemingen uit de handel, de industrie en productie en de bouw.

Nagenoeg 8 op de 10 kmo’s exporteren dus niet. Volgens 47 procent van de niet-exporterende kmo’s leent hun producten en/of diensten zich daar niet toe. In het verlengde daarvan vindt 22 procent van die kmo’s dat ze te klein zijn om goederen of diensten uit te voeren naar het buitenland. 19 procent vindt het hele exportproces dan weer te complex. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen: de administratieve rompslomp die bij export komt kijken is niet min, mede door het feit dat het soms erg lang wachten is op bepaalde documenten, zoals vergunningen. Tot slot zegt 6 procent van de kmo-zaakvoerders er geen tijd voor te hebben en vreest nog eens 6 procent dat export te risicovol is voor hen.

Dat laatste hoeft nochtans helemaal niet waar te zijn, want Vlaamse kmo’s kunnen de hulp inroepen van FIT, Flanders Investment & Trade, dat onder meer advies geeft en subsidies toekent voor prospectiereizen of deelname aan buitenlandse beurzen. Wel blijkt dat slechts 26 procent van de kmo’s in Vlaanderen deze instelling te kennen, vaak dan nog de kmo’s die nu al aan export doen. Het verschil met de Waalse kmo’s is opvallend. In Wallonië kent 54 procent AWEX, l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, nochtans wel.

Bovendien is er nog heel wat potentieel tot internationale handel bij de kmo’s die momenteel nog niet exporteren. Zo blijkt uit het onderzoek dat 22 procent van die kmo’s overweegt om met export te beginnen. Daarnaast is 53 procent van de niet-exporterende kmo’s er ook van overtuigd dat een online opleiding die alle nodige aspecten van de internationale handel belicht hen zal aanzetten om met export van start te gaan. Daarom zal NSZ onderzoeken of het de moeite loont een e-learningmodule te ontwikkelen voor kmo’s die interesse hebben in export. Tegelijkertijd zal de ondernemersorganisatie hierover in elke regio samenzitten met de bevoegde minister. Een eerste afspraak is al voorzien begin maart met Cécile Jodogne (Défi), Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer