Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Dual income tax: ondernemers weigeren om tweede keer langs de kassa te passeren

Dual income tax: ondernemers weigeren om tweede keer langs de kassa te passeren

Ondernemers vinden de ‘dual income tax’, zoals CD&V die voorstelt op haar congres, allesbehalve rechtvaardig. Dat blijkt uit onderzoek dat NSZ afgelopen week voerde en waaraan 540 zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders hebben deelgenomen. Voor 57 procent van de ondernemers is het totaal niet aanvaardbaar om een meerwaardebelasting van 30 procent op aandelen in te voeren. Het belasten van spaargeld vanaf de eerste euro is dan weer voor 67 procent van de zelfstandigen en kmo’s helemaal niet acceptabel, terwijl het extra belasten van huurgelden totaal niet kan voor 58 procent van de ondernemers. “Die tegenstand neemt bovendien nog zeer sterk toe wanneer de ondernemer zelf aandelen, spaargeld of huurinkomsten heeft”, vult Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, aan. “Ondernemers begrijpen niet waarom CD&V hen een tweede keer langs de kassa wil zien passeren, want die aandelen, spaartegoeden of vastgoedeigendommen konden ze aankopen dankzij hun harde werk dat al bijzonder zwaar belast is.” Overigens is de belasting op vermogen in ons land al vrij hoog, zo weet de OESO.

CD&V pleit voor een duale inkomenstaks. Dat voorstel komt ook aan bod tijdens het congres dat de christendemocraten dit weekend houden. Inkomsten moeten daarbij worden opgesplitst in twee categorieën: enerzijds de inkomsten uit werk, anderzijds de inkomsten uit vermogen, zoals spaargeld, huurinkomsten, aandelen, obligaties en andere meerwaarden. Ondernemers schieten dat CD&V-voorstel alvast af, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 540 zelfstandigen en zaakvoerders van kmo’s hebben deelgenomen afgelopen week. Ze voelen zich duidelijk geviseerd door dit voorstel dat volgens hen meer onrechtvaardigheid met zich meebrengt.

Het meest afwijzend is de ondernemerswereld tegenover het belasten van spaargeld vanaf de eerste euro. Op dit moment wordt spaarkapitaal belast aan 15 procent wanneer de intresten 1880 euro of meer bedragen. Twee derde van de ondernemers ziet een verdere uitbreiding vanaf de eerste euro totaal niet zitten. Opvallend: bij ondernemers die over spaarcenten beschikken, is de afwijzing nog groter: 94 procent is tegen dit voorstel.

Een meerwaardebelasting van 30 procent op aandelen vindt 57 procent van alle ondernemers totaal onaanvaardbaar. Ook hier ligt het aantal substantieel hoger bij ondernemers met een aandelenportefeuille: 91 procent kant zich tegen zo’n meerwaardebelasting die nochtans een speerpunt is geworden voor CD&V en als pasmunt wordt gezien voor een verlaagde vennootschapsbelasting.

Via de dual income tax wil CD&V ook huurinkomsten meer belasten. Op dit moment wordt privéhuur belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) en wordt de huur voor beroepsdoeleinden (handelshuur bijvoorbeeld) belast op de reële huurprijs. Van hogere belastingen op huurinkomsten, die trouwens vaak worden gebruikt door zelfstandigen om hun schamel pensioen mee aan te vullen, wil 58 procent van alle ondernemers helemaal niet weten. Ook hier zijn zelfstandigen die vastgoed verhuren veel meer tegen deze maatregel gekant: voor 88 procent kan er geen sprake van zijn om huurgelden meer te belasten.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “CD&V wil een bredere belastingbasis en meer rechtvaardigheid, maar ondernemers ervaren enkel dat hierdoor dezelfde inkomsten twee keer zullen worden belast. Daar zitten ze uiteraard helemaal niet op te wachten. Begrijpelijk, want hun vermogen hebben ze doorgaans opgebouwd door hard te werken en die arbeid is al enorm zwaar belast in ons land. Zij begrijpen niet waarom ze nu een tweede keer langs de kassa zouden moeten langsgaan. Overigens worden vermogens al zwaar belast in ons land. Denken we maar aan de onroerende en roerende voorheffing, die vorige maand nog werd opgetrokken tot 30 procent, of aan de registratierechten bij de aankoop van een huis en de successierechten bij een overlijden. Een studie van de OESO geeft aan dat de belasting op vermogens neerkomt op 3,5 procent van ons bbp, terwijl het OESO-gemiddelde 1,8 procent bedraagt. Enkel Frankrijk en Groot-Brittannië ontvangen in verhouding tot hun bbp meer inkomsten uit vermogen.”

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer