Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Dovy keukens: maak oudere werknemers minder duur en geef ze minder bescherming

NSZ begrijpt dat Dovy Keukens liever geen oudere werknemers aanwerft. Meer nog, heel wat andere ondernemingen rekruteren evenmin werknemers van een zekere leeftijd, maar dat heeft niets met de competenties of de motivatie van oudere werknemers te maken, maar alles met het totale kostenplaatje en de bescherming die ze genieten. “Indien we oudere werknemers meer kansen willen geven op de arbeidsmarkt,  moet de overheid de tewerkstelling van oudere werknemers financieel een pak interessanter maken voor de werkgever. Dat betekent ook dat verplicht outplacement en brugpensioen geminimaliseerd moeten worden”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

NSZ weet dat heel wat ondernemingen liever geen oudere werknemers aanwerven. Dat heeft volstrekt niets te maken met discriminatie vanwege het feit dat die werknemers oud, minder productief of minder flexibel zouden zijn, maar alles met de totale kostprijs die werkgevers moeten betalen voor een oudere werknemer. Ten eerste zijn tal van barema’s nog steeds berekend op leeftijd. Met andere woorden: hoe ouder, hoe hoger het loon. Neem bijvoorbeeld twee kandidaat-bedienden die binnen het PC 200 aan de slag kunnen. De ene heeft geen ervaring en zijn loonkost bedraagt op jaarbasis gemiddeld 32.723 euro. De andere heeft 26 jaar ervaring, maar zijn loonkost bedraagt per jaar gemiddeld 47.398 euro per jaar. Per jaar betekent dat dus een verschil van 15.000 euro voor de werkgever. Op de keper beschouwd gaat het hier om discriminatie, want waarom moet een oudere werknemer een hoger loon krijgen dan een jonge werknemer die dezelfde taken verricht? Ook de doelgroepvermindering die vijftigers kunnen krijgen (en gaan van 400 tot 1000 euro per kwartaal) maakt dat verschil niet goed.

Ook de zware beschermingsclausules voor oudere werknemers zorgen ervoor dat zij minder goed in de markt liggen. Er is verplicht outplacement voor elke werknemer van 45 of meer die ontslagen wordt en ook de werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, weegt door, ook al werd dat stelsel de afgelopen jaren wel verstrengd. Daarnaast kunnen 50-plussers nog genieten van een bijzondere regeling voor tijdskrediet en seniorenvakantie.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Net al die factoren zorgen ervoor dat ondernemingen twee keer nadenken alvorens een oudere werknemer aan te werven. Dat heeft niets te maken met de persoon in kwestie, want de vijftigers van nu zijn doorgaans even vitaal en flexibel als de doorsnee dertiger. Indien we oudere werknemers meer kansen willen geven op de arbeidsmarkt, zullen de regeringen in ons land er vooral voor moeten zorgen dat hun arbeid goedkoper wordt en dat zij minder voorrechten krijgen. Zo lang dat dit debat niet gevoerd is, zullen ondernemingen elke dag kandidaturen van oudere werknemers naast zich neerleggen.”

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer