Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

De snelst groeiende groep zelfstandigen? De 55-plussers!

Het ondernemerschap in ons land is stevig aan het vergrijzen. Het aantal zelfstandigen dat ouder is dan 55 is tussen 2010 en 2015 met 21 procent gestegen, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Tijdens diezelfde periode steeg het aantal zelfstandigen onder de 35 jaar ‘slechts’ met 13 procent en het aantal zelfstandigen tussen 35 en 55 jaar met 7 procent. De snelst groeiende groep betreft dus de zelfstandigen die ouder dan 55 jaar zijn. Dat heeft volgens NSZ met verschillende factoren te maken: de demografische evolutie enerzijds, maar ook de opmerkelijk sterkere aangroei van starters die 55 of ouder zijn, het lage zelfstandigenpensioen en de steeds moeilijkere overdracht van ondernemingen spelen daarbij een belangrijke rol. Hogere pensioenen voor zelfstandigen en een meer proactieve rol van de overheid bij bedrijfsovernames mogen dan ook niet lang op zich laten wachten.

Eind 2015 was 27 procent van alle zelfstandigen ouder dan 55 jaar. Ter vergelijking: 21 procent van alle zelfstandigen was op dat moment jonger dan 35 jaar, terwijl 52 procent zich tussen de 35 en 55 jaar bevond. Tussen 2010 en 2015 was de groep zelfstandigen ouder dan 55 jaar wel ruim de snelst groeiende groep onder de zelfstandigen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Het ondernemerschap in ons land is met andere woorden stevig aan het vergrijzen. Steeds meer zelfstandigen hebben al een zekere leeftijd, al is het positief om vast te stellen dat tussen 2010 en 2015 ook het aantal jonge ondernemers onder de 35 sneller is toegenomen dan het algemeen gemiddelde. NSZ schuift een aantal verklaringen naar voren voor het vergrijzend ondernemerschap. Ten eerste is er de demografische evolutie en het feit dat de 55-plussers tot de uitgebreide babyboomgeneratie behoren. Anderzijds valt ook op dat het aantal starters van 55 jaar of ouder de afgelopen jaren veel forser is toegenomen dan het aantal starters in het algemeen.

Een andere verklaring voor de ‘boom’ van het aantal oudere zelfstandigen is het te lage zelfstandigenpensioen, dat gemiddeld 840 euro per maand bedraagt, en heel wat zelfstandigen aanzet om verder te werken, gekoppeld aan het feit dat wie actief blijft na pensioenleeftijd onbeperkt mag bijverdienen bovenop zijn pensioen.

Daarnaast wordt het voor steeds meer zelfstandigen moeilijker om een overnemer te vinden voor hun onderneming, gewoonweg omdat er zich geen kandidaten aandienen. In veel gevallen zit er niets anders op dan de zaak te vereffenen. De inkomsten die een zelfstandige zou kunnen krijgen bij een overname, maar die niet gerealiseerd worden, moeten ergens gecompenseerd worden, doorgaans met een inkomen uit voortgezette arbeid. Aangezien het aantal bedrijfsovernames de komende jaren zal blijven toenemen, pleit NSZ voor een meer proactieve en faciliterende rol vanwege de overheid. In Vlaanderen zou het Agentschap Innoveren en Ondernemen elk jaar elke ondernemer die 55 wordt kunnen aanschrijven en informeren over de mogelijkheden van een bedrijfsoverdracht. Naast algemene informatie en het geven van eerstelijnsadvies moet er dan ook gemeld worden welke begeleidingsvormen er bestaan en dat externe coaching en strategisch advies bij het overnameproces gesubsidieerd wordt.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer