Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Consumenten weten niet wat het label ‘Erkend Ambacht’ inhoudt. Sensibilisering is nodig

Consumenten weten niet wat het label ‘Erkend Ambacht’ inhoudt. Sensibilisering is nodig

Naar aanleiding van de Dag van de Ambachten van vandaag deed NSZ een onderzoek over de ambachtsmannen en - vrouwen. Sinds juni 2016 kunnen ambachtsmannen en - vrouwen het label ‘Erkend Ambacht’ krijgen. Al 1485 ambachtslieden vroegen dit label aan en kunnen dit uithangen in hun zaak. Toch weet maar 45 procent van de ambachtslieden dat zo’n erkenning mogelijk is. Erger nog is dat de consumenten niet weten wat dit label inhoudt en op basis van welke criteria dit verkregen wordt. Dat blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 318 ambachtslieden deelnamen. Een algemene sensibiliseringscampagne van overheidswege dringt zich op. “Enkel een label creëren is onvoldoende om het volledige potentieel van ambachtslui te benutten. Het gaat dikwijls om een lokale activiteit die perfect aanleunt bij de ‘buy local-trend’ die de duurzaamheid bevordert”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ is er daarenboven van overtuigd dat een grotere bekendheid van het label eveneens kan leiden tot meer interesse om de ambachtelijke beroepen aan te leren én uit te oefenen.

Tijdens de Dag van de Ambachten van vandaag, zondag 18 november, worden de ambachten in de kijker gezet. NSZ ondersteunt dit evenement, georganiseerd door de FOD Economie.

Sinds juni 2016 kunnen ambachtsmannen en -vrouwen de wettelijke erkenning en het label ‘Erkend Ambacht’ aanvragen. Bij de toekenning van dit label houdt de daarvoor opgericht Commissie Ambachtslieden rekening met verschillende aspecten: de manuele aspecten en het authentiek karakter van de activiteit, het belang van handenarbeid en de kennis van de ambachtsman/-vrouw moet gericht zijn op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Daarenboven kunnen enkel eenmanszaken en vennootschappen met minder dan twintig werknemers het label verkrijgen. NSZ is grote voorstander van dit label, maar vindt dat het potentieel van deze erkenning, vooral qua communicatie en sensibilisering, onderbenut blijft. Vandaag beschikken 1485 ambachtslieden over dit label, ter vergelijking in 2016 waren dit er 816. NSZ is ervan overtuigd dat er zeker nog groeimarge is en gaat er van uit dat de stijging van het aantal erkende ambachtslieden zich in de toekomst zal doorzetten.
Uit een enquête bij 318 ambachtslieden blijkt dat 78 procent van hen weinig tot geen actie onderneemt om uitgebreid reclame te maken voor hun producten en om uit te leggen aan de consument wat het label ‘Erkend Ambacht’ inhoudt. Als hoofdreden geeft men aan dat ze te weinig kaas hebben gegeten van marketing om hiermee aan de slag te gaan, daarenboven geeft ook een groot deel van hen aan dat ze over onvoldoende tijd beschikken om reclame te maken, gezien de hoge arbeidsintensiviteit en de tijdrovende aard van hun activiteiten.

NSZ is ervan overtuigd dat het label door consumenten voldoende gekend moet zijn en dat ze dit label onmiddellijk zouden moeten herkennen als een garantie voor échte authenticiteit en duurzaamheid. Dat is vandaag nog te weinig het geval.

“De consument gaat steeds meer op zoek naar duurzaamheid in zijn consumptiepatroon. De producten van onze ambachtslieden, gemaakt in eigen streek,  lenen zich daar perfect toe. Dit is een mooi voorbeeld voor de bevordering van de ‘buy local-trend’, die onder meer ook aan bod kwam in de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president”, aldus Christine Mattheeuws. Maar het label is onvoldoende gekend bij de consument. Daarom pleit NSZ voor een bredere communicatie rond het kwaliteitslabel “Erkend Ambacht” met een website opgebouwd rond het label, waarin alle erkende ambachtslieden worden opgenomen in een zoekpagina waar de consument in enkele muisklikken kan zien welke ambachtslieden zich in zijn of haar onmiddellijke omgeving bevinden.

Uit diezelfde enquête blijkt eveneens dat 57 procent van alle ambachtslieden ouder is dan 50 jaar. Daarenboven staan een aantal ambachtelijke beroepen op de knelpuntberoepenlijst. NSZ is er daarom van overtuigd dat een grotere bekendheid van het label eveneens kan leiden tot meer interesse om de ambachtelijke beroepen aan te leren én uit te oefenen.

 

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer