Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Bijna 500 ambachtelijke ondernemingen wettelijk erkend op zes maanden tijd

Sinds 1 juni 2016 kunnen ambachtslieden een aanvraag indienen bij de FOD Economie om officieel erkend te worden als ambachtsman of -vrouw. Tot op vandaag dienden 816 ambachtslui zo’n aanvraag in en kregen 485 ambachtslieden zo’n wettelijke erkenning, zo blijkt uit cijfers die NSZ opvroeg bij de FOD Economie. Toch weet slechts 38 procent van de ambachtslieden dat zo’n erkenning mogelijk is, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 322 ambachtslui hebben deelgenomen. “Mits actievere promotie zouden nog veel meer ondernemingen uit de sector zich wettelijk laten erkennen, wat dat heeft zo zijn voordelen”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Erkende ambachtelijke ondernemingen krijgen een beroepstitel, worden opgenomen in een register en mogen ook het officiële logo van de overheid gebruiken. Dat is meteen ook een teken van vertrouwen voor de consument.”

Volgende week zondag vindt de 10de Dag van de Ambachten plaats, een evenement waarvan NSZ partner is en dat deze soms wat vergeten sector in de kijker wil plaatsen. Sinds 1 juni kunnen ambachtslieden zich wettelijk laten erkennen. Ze moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Tot op vandaag zijn er in ons land 485 ambachtslui die wettelijk erkend zijn. In totaal dienden 816 ambachtslieden hiervoor een aanvraag in. Een deel van die aanvragen is nog in behandeling omdat het dossier onvoldoende informatie bevatte, terwijl een ander deel geweigerd werd omdat ze niet aan de wettelijke criteria beantwoordden.

Om officieel erkend te worden, moet de ambachtelijke onderneming minder dan twintig werknemers in dienst hebben en geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, ambachtelijke of niet-handelsonderneming naar privaat recht. In totaal komen, volgens die criteria, 260.000 ondernemingen in aanmerking voor zo’n erkenning, maar het spreekt voor zich dat het er in de praktijk minder zullen zijn. De commissie voor ambachtslieden buigt zich immers over de finale erkenning, die voor zes jaar geldt, en daarvoor moet de ambachtelijke onderneming voldoen aan de wettelijke definitie. Die luidt als volgt: “een ambachtsman is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie”.

NSZ vindt de wettelijke erkenning die ambachtslieden sinds een kleine zes maanden kunnen krijgen absoluut een goede zaak. Dankzij deze maatregel worden het werk en de expertise van de ambachtslui beter beschermd. Bovendien krijgen ze met die officiële beroepstitel, de opname in een ambachtenregister en het officieel logo ook meer zichtbaarheid. Dat logo (zie hieronder) vormt meteen ook een teken van vertrouwen naar de consumenten. De sector krijgt er een positief imago door en dat zal ook een positieve invloed hebben op de verkoop.
      
Toch is er nog een pak werk aan de winkel om de wettelijke erkenning te promoten binnen de sector. Uit een enquête van NSZ, waaraan 322 ambachtslieden deelnamen, blijkt immers dat slechts 38 procent op de hoogte is dat ze een wettelijke erkenning kunnen aanvragen. Over het nut van de wettelijke erkenning is de overgrote meerderheid van de ambachten het eens: 97 procent vindt het een verbetering voor de sector.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer