Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

Betere controle op schijnzelfstandigheid is essentieel

Betere controle op schijnzelfstandigheid is essentieel

NSZ vindt het een goed idee om terug te keren naar de wet op de arbeidsrelaties van 2006 om te bepalen wie als schijnzelfstandige aan de slag is en wie niet. Federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) stelt die aanpassing vandaag voor. Bepaalde specifieke criteria voor risicosectoren verdwijnen dan en de vier algemene principes om uit te maken of iemand schijnzelfstandige is of niet blijven als enige over. “Essentieel is dat schijnzelfstandigen en fictieve vennoten een halt worden toegeroepen”, vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

De wet op de aard van de arbeidsrelaties (WAR), die in 2006 na een brede consensus tot stand kwam en waarnaar minister Borsus nu wil teruggrijpen, vormt volgens NSZ een goed kader om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Daarbij gaat men uit van vier algemene criteria (de wil van de partijen, de vrijheid van organisatie van het werk, de vrijheid om de werktijd te organiseren en de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen) en een aantal neutrale criteria, zoals onder meer de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de BTW en zo meer.

De wet van 2012 breidde deze vier algemene criteria uit met specifieke criteria voor bepaalde sectoren, maar controle daarop is niet gemakkelijk en onpraktisch wegens interpretatieproblemen. “Dat helpt de strijd tegen schijnzelfstandigheid natuurlijk geen stap vooruit”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Daarom begrijpen we heel goed dat minister Borsus terug wil grijpen naar de wet van 2006 en de vier algemene criteria.”

NSZ vraagt om streng op te treden tegen schijnzelfstandigheid. Wie onder gezag, leiding en toezicht werkt, kan in geen geval een zelfstandige zijn. Bonafide bedrijven uit een pak sectoren (onder meer de bouw, de transportsector, de vleesverwerking, de schoonmaak- en de bewakingsindustrie) hebben te kampen met oneerlijke concurrentie vanwege buitenlandse schijnzelfstandigen. Zij worden ingeschreven als zogezegde medevennoot in een firma en werken zwaar onder de prijs. Daardoor riskeren heel wat Belgische ondernemingen, die de spelregels wel respecteren, te verdwijnen. Dat minister Borsus de strijd tegen fictieve vennoten nu wil opdrijven, is alleen maar toe te juichen.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer