Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Algemene beleidsnota minister Ducarme : NSZ schuift 5 prioriteiten naar voor

Algemene beleidsnota minister Ducarme : NSZ schuift 5 prioriteiten naar voor

NSZ prijst het geheel aan beleidsbeslissingen die federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Denis Ducarme (MR) naar voor schuift in zijn beleidsnota (onder meer groei van kmo’s, overheidsopdrachten, economisch recht,…), maar wijst ook op een aantal andere werkpunten. Het sociaal statuut moet namelijk verscherpt worden, de goedkopere eerste aanwerving dient uitgebreid te worden naar alle kmo’s en de federale overheidsdiensten moeten meer ‘kmo friendly’ worden. Ook moet de veiligheid van zelfstandigen worden verhoogd en dienen de boetes en sancties verlaagd te worden wanneer een zelfstandige niet tijdig zijn sociale bijdragen of btw betaalt.

NSZ is ervan overtuigd dat de federale portefeuille ‘Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s’, die vandaag de dag onder de bevoegdheid valt van minister Denis Ducarme, stevig aangedikt werd gedurende de afgelopen tien jaar, wat uiteraard positief is. Vandaag verduidelijkt Ducarme zijn plannen voor de jaren 2018 en 2019 in de Kamer. NSZ is enthousiast over de aangereikte beleidsbepalingen die in zijn beleidsnota werden opgenomen, maar wijst toch nog op vijf andere prioriteiten die op korte termijn verwezenlijkt zouden moeten worden in het belang van de zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s.

Eerst en vooral moet het sociaal statuut voor zelfstandigen verbeterd worden. “De gelijkschakeling van de carensperiode bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moet de eerste prioriteit worden. Op 1 januari 2018 wordt die termijn teruggebracht van 1 maand naar 2 weken, maar nadien dient deze periode nog verder teruggedrongen te  worden, zodat zelfstandigen bij ziekte vanaf dag 1 recht hebben op een uitkering,” legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, uit. De zelfstandigenorganisatie vraagt daarnaast ook aan minister Ducarme om te onderzoeken of tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen mogelijk zijn. De Franse président Emmanuel Macron is van plan om dergelijke uitkeringen later dit jaar mogelijk te maken voor de zelfstandigen in zijn land.

Op het vlak van de overheidsdiensten vraagt NSZ aan Ducarme om federale overheidsdiensten zoveel mogelijk ‘kmo friendly’ te maken. Uit de tevredenheidsbarometer van de overheidsdiensten, die door NSZ in september 2017 werd voorgesteld, bleek immers dat de informatieverlening van de federale overheidsdiensten aan de ondernemers ernstig tekort schiet op kwalitatief vlak.

NSZ juicht de nulbijdrage toe, een maatregel die de eerste aanwerving sinds 2016 een pak goedkoper maakt, maar vraagt ook om na te denken over een manier om de sociale factuur te verlichten van kmo’s en kleine bedrijven die al voor 2016 een eerste werknemer hebben aangeworven en dus niet kunnen genieten van deze maatregel, terwijl hun sociale kost even groot is. “De komende maanden zullen wij ook actief deelnemen aan de invoering van de winkeldiefstalboete, een voorstel dat door onze organisatie sterk bepleit werd”, voegt de NSZ-voorzitster er nog aan toe. “Wij  vragen nu al om deze maatregel aan te vullen met een wettelijk kader om de verspreiding mogelijk te maken van beelden van winkeldiefstallen via sociale media.”

Tenslotte wijst NSZ nogmaals op de noodzaak aan mindere strenge boetes en administratieve sancties inzake btw, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Deze boetes zijn nu te zwaar, te systematisch en ze worden te snel opgelegd. Iedere zelfstandige krijgt, jammer genoeg, regelmatig te maken met laattijdige betalingen vanwege klanten en cash-flowproblemen. Door een zelfstandige te zwaar en te snel te beboeten wordt hij nog meer de dieperik in gesleurd tijdens zo’n moeilijke, vaak tijdelijke, omstandigheden.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer