Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Aantal zelfstandigen in 2016 toegenomen met 2,3 procent

Eind 2016 waren er in ons land 1.057.393 zelfstandigen. Dat zijn er 2,3 procent meer dan in 2015, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van gegevens van het RSVZ. Opvallend is dat deze stijging hoofdzakelijk te wijten is aan de toename van het aantal vrouwelijke bijberoepers (+5,5 procent) en het aantal zelfstandigen dat na hun pensioen aan de slag blijft (+5,8 procent). Het totaal aantal zelfstandigen in hoofdberoep nam slechts met 1,5 procent toe. Daarom behoedt NSZ zich van euforie: het zijn voornamelijk de vrouwelijke bijberoepers en de senioren die het ondernemerschap recht houden in ons land. Ondernemingsgezinde maatregelen dringen zich dan ook op.

Vorig jaar nam het totaal aantal zelfstandigen in ons land met 2,3 procent toe, van 1.033.998 in 2015 naar 1.057.393 in 2016, zo blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ). Het aantal mannelijke zelfstandigen steeg op jaarbasis met 2 procent, het aantal vrouwelijke zelfstandigen kende een toename met 2,7 procent. Toch blijkt dat vrouwen zich vooral in bijberoep vestigen. Het aantal vrouwelijke bijberoepers steeg in 2016 met 5,5 procent, van 92.592 vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep in 2015 naar 97.646 in 2016.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Sinds begin dit jaar is het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen uitgebreid van 8 naar 12 weken en krijgen ze een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen tijdens hun moederschapsverlof. Die maatregelen zullen hopelijk meer vrouwen aanzetten om voor het voltijds ondernemerschap te kiezen.”

Een andere groep die zorgt voor de stijging van het aantal zelfstandigen betreft de actieven na pensioenleeftijd. Hun aandeel nam op jaarbasis met 5,8 procent toe, van 93.243 ondernemers die na de gerechtigde pensioenleeftijd nog aan de slag bleven in 2015 naar 98.701 in 2016. Sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na de wettelijke pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet worden ingeleverd. Een verdere toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd ligt voor de hand.

De federale regering klopt zich regelmatig op de borst door aan te geven dat het aantal zelfstandigen stijgt, maar kijkt volgens NSZ weg van de realiteit dat het vooral dankzij de vrouwelijke bijberoepers en de actieven na pensioenleeftijd is dat die evolutie mooi oogt. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep neemt nu al jaren beperkt toe. Ondernemingsgezinde maatregelen, zoals een lagere vennootschapsbelasting, een verdere verlaging van de loonlasten, een versterking van het sociaal statuut en een aantal ingrepen qua arbeidsmarktbeleid, zoals de herinvoering van de proefperiode, dringen zich op.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer