Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

Aantal langdurige werknemers stijgt veel sneller dan aantal langdurige zelfstandigen

Op tien jaar tijd nam het aantal langdurig zieke zelfstandigen toe met 36 procent. Eind 2016 zaten er 24.472 zelfstandigen al langer dan één jaar ziek thuis. Het aantal langdurig zieke werknemers nam de afgelopen tien jaar dan weer toe met maar liefst 70 procent. Eind 2016 waren er 366.293 werknemers die wegens ziekte al meer dan één jaar niet meer zijn gaan werken. Die snellere evolutie en dat beduidend hoger aantal bij de werknemers verwonderen NSZ niet. “Een zieke werknemer wordt sociaal stevig beschermd, terwijl een zieke zelfstandige, ondanks de recente aanpassing, nog steeds een aalmoes krijgt”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vast. “Hogere ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen en dat vanaf de eerste dag ziekte, en dus niet pas na 14 dagen zoals de federale regering in haar zomerakkoord besliste, moeten daarom prioriteit nummer één zijn bij de verdere opwaardering van het sociaal statuut.”

Eind 2016 waren er volgens de RSZ in België 2.763.300 werknemers in de privésector werkzaam en volgens het RSVZ 1.058.522 zelfstandigen aan de slag. Bij de zelfstandigen waren er daarvan 24.472 langer dan één jaar ziek, bij werknemers ging het om 366.293 langdurig zieken, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV. Langdurige ziekte doet zich met andere woorden bij veel meer werknemers voor.

Daarnaast valt op dat het aantal langdurige zieken de afgelopen tien jaar ook veel sterker is toegenomen bij de werknemers dan bij de zelfstandigen. Nochtans is op die tien jaar tijd het aantal werknemers slechts met 7,7 procent toegenomen, terwijl het aantal zelfstandigen met 20,2 procent toenam.

Die opmerkelijke verschillen tussen langdurig zieke zelfstandigen en langdurig zieke werknemers hebben volgens NSZ in de eerste plaats te maken met de verschillende sociale bescherming die werknemers en zelfstandigen krijgen bij ziekte. In tegenstelling tot werknemers die langdurig ziek zijn en tijdens de eerste maand hun volledige loon uitbetaald krijgen en vervolgens een ziekte-uitkering via de mutualiteit die ongeveer overeenkomt met 60 procent van hun loon, moeten zelfstandigen het met een pak minder stellen. Op dit moment krijgen ze tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid zelfs helemaal niets en vanaf de tweede maand een forfaitaire uitkering die losstaat van hun eerder verdiende inkomsten. De federale regering besliste in het kader van het zomerakkoord wel om de carensmaand voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2018 terug te brengen tot 14 dagen, maar dat blijft voor NSZ onvoldoende.

Daarom zal er voor veel zelfstandigen vaak niets anders opzitten dan ook in 2018 en nadien te blijven doorwerken, zelfs bij een ernstige ziekte. Recent onderzoek van NSZ, waaraan 862 zelfstandigen hebben deelgenomen, toonde bijvoorbeeld aan dat 22 procent van de zelfstandigen met een burn-out gewoon aan de slag bleef tijdens hun ziekte, terwijl 41 procent dat zoveel mogelijk trachtte te doen en 18 procent af en toe probeerde te werken. Slechts bij 19 procent ging het echt niet meer om hun zaak draaiende te houden. Of het verstandig is om met een burn-out toch te blijven werken, is volgens NSZ een andere zaak, maar vaak is er voor zelfstandigen geen andere uitweg.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het is onmenselijk dat mensen die met een ernstige ziekte door hun gebrekkig sociaal statuut verplicht worden om door te werken tot het eigenlijk niet meer gaat. Iedereen weet dat een onmiddellijk optreden, en dus niet een optreden na 14 dagen, en het meteen nemen van de nodige rust en verzorging veel heilzamer is.” Daarom moet volgens NSZ wie arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige vanaf dag één een uitkering krijgen in functie van het eerder verdiende inkomen. Een zelfstandige betaalt aanzienlijk wat bijdragen, maar wanneer hij ziek, arbeidsongeschikt of invalide wordt moet hij het zien te rooien met een beperkte, forfaitaire uitkering. Hogere uitkeringen op basis van hun eerder verdiend inkomen zijn eenvoudigweg veel logischer en eerlijker. In de eerste plaats moet dat voor de ondernemersorganisatie dé prioriteit zijn bij de verdere verbetering van het sociaal statuut vooraleer men aan goedbedoelde extraatjes denkt, zoals vaderschapsverlof voor zelfstandigen.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer