Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Daphne De Keukelaere

Communicatieverantwoordelijke

daphne.dekeukelaere@nsz.be
0470 11 10 57

8 op de 10 kmo’s heeft geen personeel in dienst: spectaculaire toename afgelopen jaren

Steeds meer kmo’s hebben geen werknemers in dienst. Tot die vaststelling komt NSZ na een analyse op basis van cijfers van de FOD Economie. Tussen 2008 en 2015 nam het aantal kmo’s zonder personeel immers toe met 19 procent, terwijl het totaal aantal kmo’s met werknemers in dienst tijdens diezelfde periode slechts met 1,3 procent steeg. “Steeds meer kmo’s willen bewust klein blijven, niet groeien en geen personeel aannemen”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat heeft te maken met de nog steeds hoge loonkost in ons land, de administratieve rompslomp die bij personeelsbeleid komt kijken en de vele verworven rechten waarover werknemers beschikken, maar ook het afvoeren van de proefperiode zet een rem op aanwervingen.”

Eind 2015 waren er 863.165 kmo’s in ons land actief met minder dan 50 werknemers. Het gaat om 99,3 procent van alle ondernemingen in ons land. 8 op de 10 van de kmo’s hebben geen enkele werknemer in dienst, zo blijkt uit cijfers van de FOD Economie. In totaal gaat het om 687.511 kmo’s die zich in deze situatie bevinden. In vergelijking met 2008, toen er 576.172 kmo’s zonder werknemer actief waren, gaat het om een fikse toename met 19,3 procent. Tijdens diezelfde periode ging het aantal kmo’s met werknemers in dienst er immers slechts met 1,3 procent op vooruit.

Hoewel het totaal aantal kmo’s met tussen de 0 en 50 werknemers tussen 2008 en 2015 toegenomen is met 15,1 procent (meer bepaald van 749.541 in 2008 naar 863.165 in 2015), is die toename haast uitsluitend te wijten aan de toename van het aantal kmo’s zonder personeel. Die evolutie is voor een stuk te verklaren door de economische crisis: van 2008 tot en met 2013 waren het immers onvervalste crisisjaren en werd er sowieso minder aangeworven. Anderzijds merkt NSZ ook op dat kmo’s tegenwoordig bewust klein willen blijven en dat groei bij een omvangrijk deel absoluut geen must meer is. Bovendien neemt zeker bij de vrije beroepen de associatievorming gevoelig toe, waardoor pakweg advocaten of huisartsen samen een praktijk opstarten en iedereen een deel van de taken op zich neemt, waardoor extern personeel op zich niet meer nodig is.

Ondanks inspanningen om de loonkost te verlagen, blijft die toch nog steeds te hoog, wat ook een rem zet op mogelijke aanwervingen. Net zoals de administratieve rompslomp die komt kijken bij het hele personeelsbeleid, van aanwerving tot ontslag. De vele verworven rechten waarover werknemers beschikken, schrikken ondernemers eveneens af. Voor de vuist weg: de maand arbeidsongeschiktheid die volledig voor rekening is van de werkgever, de nog steeds lange opzegtermijnen en navenante verbrekingsvergoedingen, zeker wanneer iemand al een tijd in dienst is, of de verplichte outplacementprocedures voor werknemers van 45 en ouder of voor zij die een opzeg van minstens 30 weken hebben.

Ook de afschaffing van de proefperiode als gevolg van het eenheidsstatuut speelt niet in de kaart van eerste of extra aanwervingen. “Vanuit de zelfstandigen en de kmo’s is er echt een grote vraag naar het herinvoeren van de proefperiode”, bevestigt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Zij begrijpen echt niet waarom de opzeg voor iemand die pas in dienst is nu verdubbeld is tegenover vroeger toen de proeftijd nog bestond.” Federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) lanceerde in het najaar van vorig jaar nog een voorstel om de proefperiode opnieuw in te voeren, maar daar blijft het jammer genoeg erg stil over. In zijn voorstel gaat Borsus uit van een minimale proefperiode van 15 dagen en een maximale proefperiode van 6 maanden voor wie minder dan 66.441 euro verdient en van 1 jaar voor wie meer verdient dan dat bedrag. Een billijk voorstel dat absoluut niet meer te lang stof mag vergaren, zo oordeelt NSZ. De ondernemersorganisatie vindt het jammer dat heel wat kmo’s het potentieel hebben om te groeien, maar om bovengenoemde redenen bewust klein blijven. In het belang van onze economie en het verder terugdringen van de werkloosheid moeten die remmende factoren dringend aangepakt worden.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer