Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

5 jaar vervangend ondernemerschap: totale flop heeft grondige make-over nodig

Amper drie ondernemers hebben zich dit jaar nog inschreven in het register van tijdelijk vervangende ondernemers, een initiatief dat in augustus 2010 gelanceerd werd door toenmalig minister van Middenstand Sabine Laruelle. In het topjaar waren er nog 48 ondernemers geïnteresseerd om een andere zelfstandige te vervangen. Die interesse is nu helemaal bekoeld. “Zonder grondige bijsturingen heeft dat vervangend ondernemerschap geen zin meer”, beseft NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Het systeem moet stukken gebruiksvriendelijker, socialer en kosteloos worden en vervolgens zwaar gepromoot worden.

In 2010 zag het register van tijdelijk vervangende ondernemers het levenslicht. Dat initiatief, dat toenmalig minister van Zelfstandigen en Kmo’s Sabine Laruelle realiseerde na aandringen van NSZ en andere zelfstandigenorganisaties, moest ervoor zorgen dat zelfstandigen tijdelijk op de rem konden gaan staan en hun zaak in die tussentijd in handen konden geven van een vervangend zelfstandige. Zelfstandigen zijn daar lang vragende partij voor geweest en driekwart van de zelfstandigen vindt vervangend ondernemerschap nu nog steeds noodzakelijk.

Eigenlijk is dit initiatief nooit helemaal van de grond gekomen. Op het toppunt van het succes stonden er 48 kandidaat-vervangers geregistreerd, maar ondertussen is dat aantal al geslonken tot drie potentiële vervangers, waarvan, zo blijkt, slechts 1 kandidaat al vervangopdrachten heeft gedaan. “Hoewel de idee achter zo’n register voor tijdelijke vervangers sterk is, is de uitwerking ervan verzopen in een administratieve mallemolen zonder enige vorm van toegankelijkheid”, betreurt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “We kaarten die belemmerende bureaucratie al jaren aan, maar blijkbaar verkiest ook deze federale regering om de zaal op zijn beloop te laten.” In het omvangrijke kmo-plan dat huidig minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus eerder dit jaar presenteerde wordt in ieder geval met geen woord gerept over de vervangende ondernemers.

Omdat NSZ blijft geloven in een solide project van vervangend ondernemerschap stelt ze een aantal essentiële bijsturingen voor:

 Het huidige register is gelinkt aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Die link moet weg. NSZ denkt aan een toegankelijke databank die kan aangevuld worden door zowel zelfstandigen op zoek naar een tijdelijke vervangopdracht als zelfstandigen die zich willen laten vervangen. Zoals thans VDAB zo’n databank beheert voor werkzoekenden en werkgevers zou hier het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen) die rol op zich kunnen nemen. Het is dan aan de zelfstandige zelf om na te gaan of de diploma’s en de ervaring voldoende zijn om te vervangen en niet meer aan de KBO.

 Nu moet elke kandidaat-vervanger, naargelang hij al dan niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, jaarlijks een bedrag van 30 of 82,50 euro betalen om toe te treden tot het vervangersregister. Dat is verre van ideaal om veel kandidaten warm te maken voor dit initiatief. Indien de vervangersdatabase losgekoppeld wordt van de KBO is een inschrijvingskost evenwel niet meer nodig en zullen kandidaten meer geneigd zijn om in de databank te blijven, zelfs al hebben ze de voorbije maanden geen opdracht gekregen.

 Daarnaast zijn vervangers ook nog continu onderworpen aan sociale bijdragen. Wie gedurende één maand een zelfstandige vervangt en vervolgens maandenlang geen opdracht meer heeft, moet toch sociale bijdragen betalen voor één kwartaal. Dat vormt een ernstige belemmering. Daarom stelt NSZ voor om vervangers het statuut van occasionele helper te geven. Occasionele helpers mogen maximum 90 dagen werken, maar moeten geen bijdragen betalen. Ook vreemd is dat vennootschappen uitgesloten zijn van het register van vervangende ondernemers. Het geldt enkel voor natuurlijke personen. Zo wordt het aanbod al sterk gelimiteerd.

 Naast deze grondige aanpassingen aan het systeem zelf is daarnaast ook een grootschalige promotiecampagne nodig. Nog veel te weinig zelfstandigen weten dat er een manier bestaat om hun zaak tijdelijk in handen te geven van een vervangende ondernemer. Toch zaal het zaak zijn om eerst de essentie, zijnde de opgesomde pijnpunten, aan te pakken alvorens het vervangend ondernemerschap in de markt te zetten. Gebeurt er niets, dan is het voor zonneklaar dat dit waardevol initiatief volledig zal uitsterven.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer