Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers

Pers en communicatie

U bent journalist en zit met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Christine Mattheeuws

Voorzitter NSZ

christine.mattheeuws@nsz.be
0476 44 74 97

Sven Nouten

Communicatieverantwoordelijke

sven.nouten@nsz.be
0477 23 80 74

10 jaar win-winlening: prima financieringsinstrument met tanend succes

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden er in Vlaanderen 535 win-winleningen geregistreerd. Dat zijn er 6,4 procent minder dan tijdens de eerste drie maanden van 2015. Ook al zien we intussen in het tweede kwartaal een lichte stijging, vrezen we toch dat we dit jaar licht negatief zullen eindigen. Ook vorig jaar daalde het aantal geregistreerde win-winleningen met 2 procent. “Het is opmerkelijk dat dit nochtans bijzonder waardevol financieringsinstrument minder succes kent en dat terwijl ook het aantal verschafte kredieten aan zelfstandigen in Vlaanderen in dalende lijn zit”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “Gezien de economische heropleving zou men nochtans verwachten dat ondernemers externe financiering goed kunnen gebruiken.”

De win-winlening bestaat in Vlaanderen sinds 1 september 2006, exact tien jaar dus. Ze werd aanvankelijk door de Vlaamse regering in het leven geroepen om privépersonen te stimuleren om geld ter beschikking te stellen aan familieleden of vrienden die een eigen zaak opstarten. De zogenaamde vriendenlening werd begin 2011 uitgebreid tot alle kmo’s, ongeacht of die opgestart werden of al een hele tijd bestonden. Tot in 2013 kon de kredietnemer 100.000 euro ontlenen, maar dat totaalbedrag werd toen verhoogd naar 200.000 euro.

De win-winlening is niet enkel interessant voor ondernemers die er beroep op doen, maar ook voor vrienden of familieleden die een bepaalde som (begrensd tot 50.000 euro) ontlenen aan een ondernemer. Zij kunnen naast de afgesproken rente ook genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5 procent van het geleende bedrag. En ook als het fout afloopt bij de ondernemer, is de particulier niet al zijn geld kwijt. Hij krijgt dan 30 procent van het verloren gegane bedrag onder de vorm van een eenmalige belastingvermindering.

Nu de win-winlening haar tiende verjaardag viert, merkt NSZ dat de motor aan het sputteren slaat. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden er 535 win-winleningen geregistreerd. Dat zijn er 6,4 procent minder dan tijdens het eerste kwartaal van 2015, toen er 571 win-winleningen werden geregistreerd. Ook al zien we intussen in het tweede kwartaal een lichte stijging, vrezen we toch dat we dit jaar licht negatief zullen eindigen.  Ook vorig jaar nam het aantal geregistreerde win-winleningen al af, namelijk met 2 procent.

De win-winlening zit dus voor een stuk in de verdrukking en dat is gezien het tijdstip eerder vreemd. De economie veert licht terug op, het aantal starters neemt stevig toe en het aantal faillissementen daalt. Men zou verwachten dat ondernemers dan op zoek gaan naar externe financiering via de klassieke weg of via de alternatieve weg. Uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) blijkt bovendien dat het aantal toegekende kredieten aan zelfstandigen in Vlaanderen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 0,9 procent is afgenomen. Bij kleine ondernemingen was er wel sprake van een toename, maar die bleef met 0,7 procent zeer beperkt.

“Het is dus niet zo dat alternatieve financieringsbronnen, zoals de win-winlening, in de verdrukking geraken omdat banken opnieuw vlotter kredieten toekennen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Misschien is het tijd om de win-winlening na 10 jaar te evalueren om eventuele knelpunten weg te nemen. Daarnaast kan een uitgebreide promotiecampagne ook nuttig zijn, want uit onze dagelijkse contacten met ondernemers merken we dat de win-winlening nog te onbekend is.”

Het wordt ook tijd dat we een aantal knelpunten wegwerken. Win-winleningen zijn achtergestelde leningen: dit betekent dat bij een faillissement de kredietgever pas achteraan in de rij staat om de gelden te recupereren. In overleg met de banken wil NSZ bekijken of ook niet-achtergestelde leningen mogelijk zijn. Want banken treden vaak op als medefinancier. Als de leningen niet meer achtergesteld zijn, zullen banken misschien minder rap een krediet toekennen. Bovendien kunnen we het best ook eens kijken naar de ‘best practices’. Want intussen heeft ook Wallonië zo’n win-winlening ingevoerd, zij het weliswaar dat de modaliteiten soms verschillen, aldus nog NSZ.

deel dit

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer