Zuhal Demir en Willy Borsus door ondernemers uitgeroepen tot meest ondernemingsgezinde politici

Categorie Politiek
Zuhal Demir en Willy Borsus door ondernemers uitgeroepen tot meest ondernemingsgezinde politici

Zuhal Demir, kamerlid voor N-VA, en Willy Borsus (MR), federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s, zijn door de leden van NSZ uitgeroepen tot de meest ondernemingsgezinde politici op het federaal niveau. Bij de parlementsleden scoorde het wetsvoorstel van Demir om opnieuw een proefperiode in te voeren het best, bij de ministers was de maatregel van Borsus om de sociale werkgeversbijdragen af te schaffen bij de eerste aanwerving tussen 2016 en 2020 veruit het populairst. Bij de parlementsleden scoorden Nathalie Muylle (CD&V) en haar voorstel om het vrij aanvullend pensioen te verbeteren zilver en Paul-Olivier Delannois (PS) en zijn voorstel om zelfstandigen zich vrij te laten verzekeren tegen werkloosheid brons. “Met dit initiatief willen we de kloof tussen de zelfstandige in de Dorpsstraat en de politici in de Wetstraat verkleinen en ervoor zorgen dat er meteen kwaliteitsvolle wetten worden gestemd die niet om de haverklap moeten worden bijgestuurd”, legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, uit.

NSZ is de afgelopen maanden op zoek gegaan naar de meest ondernemingsgezinde politicus/politica op het federaal niveau. De ondernemersorganisatie lanceerde eind juni een oproep in het federaal parlement om wetsvoorstellen, al gerealiseerd of net ingediend, over te maken die ervoor zorgen dat het lot van al wie onderneemt in dit land erdoor verbetert. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “In totaal kregen we een 100-tal wetsvoorstellen doorgestuurd. Een professionele jury, bestaande uit vertegenwoordigers van onze organisatie, sociale secretariaten en cijferprofessionals, verfijnde de selectie bij de parlementsleden tot een 10 wetsvoorstellen en bij de ministers tot 5 voorstellen of maatregelen waarover vervolgens de 40.000 leden-ondernemers van NSZ zich over konden uitspreken zonder dat ze wisten van welke politicus of partij het wetsvoorstel uitging.” Vandaag zijn de winnaars gekend.

Eerste aanwerving goedkoper
Minister Willy Borsus (MR) kaapt bij de ministers het goud weg met zijn maatregel om een ondernemer die zijn eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en eind 2020 geen sociale werkgeversbijdragen te laten betalen voor deze eerste werknemer en dat gedurende onbepaalde tijd. 38 procent van de ondernemers vinkte deze realisatie aan als meest waardevolle. “Elke maatregel die genomen wordt om de loonkost te verlagen voor de werkgever is een goede maatregel, maar deze zal zeker en vast een gunstige invloed hebben op de tewerkstelling. Onderzoek van NSZ toonde aan dat 18 procent van de zelfstandigen die momenteel alleen werken door deze loonkostverlaging een eerste medewerker zal aanwerven”, weet NSZ-voorzitter Mattheeuws. Ook een paar andere maatregelen die minister Borsus erdoor drukte, zoals de verlaging van de sociale bijdragen van 22 naar 20,5 procent en de gelijkschakeling van de minimumpensioenen, worden geapprecieerd door de ondernemers en stranden resp. op een tweede en derde plek.

Willy Borsus is blij met de keuze van de zelfstandigen : "Het gaat om drie belangrijke maatregelen voor onze KMO's en zelfstandigen. Een werkelijk historische maatregel ten voordele van de eerste aanwerving, een maatregel ter ondersteuning van de koopkracht van de zelfstandigen en een derde bepaling die zorgt voor sociale rechtvaardigheid ten voordele van de zelfstandigen. In eerste instantie willen we het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren, waarbij we de bijdragen verminderen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze veranderingen hun vruchten zullen afwerpen, met name inzake de ontwikkeling van de activiteit. Ik herhaal nogmaals dat de KMO's en de zelfstandigen goed zijn voor 53,5 procent van de private tewerkstelling en voor 42,9 procent van de Belgische toegevoegde waarde. Zij vormen de ruggengraat van onze economie. We moeten dus prioritair met hen investeren in de welvaart van ons land.”

Proefperiode herinvoeren
Bij de kamerleden was het goud voor Zuhal Demir (N-VA) en dan meer bepaald voor haar voorstel om opnieuw een proefperiode in te voeren. Sinds 1 januari 2014 kunnen werkgevers, als gevolg van het eenheidsstatuut, geen gebruik meer maken van een proefperiode bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Dat is een zeer groot probleem voor heel wat kmo’s, want daardoor kunnen ze de geschiktheid van een pas aangeworven personeelslid niet meer nagaan. Als ze iemand ontslaan omdat hij of zij dan toch niet voldoet aan de vooropgestelde eisen van de werkvloer, moeten ondernemingen al minimaal twee weken opzeg betalen, terwijl dat vroeger, toen er nog een proefperiode was, slechts 1 week was. Met de torenhoge loonlasten in ons land is dat een serieuze streep door hun rekening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna een kwart van de ondernemers (24 procent meer bepaald) zich volmondig schaart achter het voorstel om de proefperiode opnieuw in te voeren, in dit geval een proefperiode van twee maanden bij een contract van onbepaalde duur en één maand bij een contract van bepaalde duur. Ter herinnering: voor het invoeren van het eenheidsstatuut bedroeg de proefperiode bij bedienden maximaal één jaar en bij arbeiders maximaal 14 dagen.

Aanvullend pensioen bevorderen
Het zilver gaat naar Nathalie Muylle (CD&V) voor haar voorstel om het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) te verbeteren. Dat voorstel is voor 22 procent van alle zelfstandigen het belangrijkste wetsvoorstel. Muylle wil de mogelijkheden om stortingen te doen voor het vrij aanvullend pensioen uitbreiden. Op dit moment kan een zelfstandige slechts 8,17 procent van zijn beroepsinkomen besteden voor aanvullende pensioenvorming. Dat is heel wat lager dan de mogelijkheden die gelden voor werknemers. Haar voorstel wil die bijdrage optrekken naar 10,17 procent. Op dit moment legt iets meer dan de helft van de zelfstandigen in hoofdberoep een VAPZ aan. Een appel voor de dorst is bij zelfstandigen vaak geen luxe, maar een simpele noodzaak. Daarnaast speelt de aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen ook mee, aangevuld met het feit dat de premies die betaald worden voor het aanvullend pensioen van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen worden getrokken.

Verzekering tegen werkloosheid
Met zijn voorstel om als zelfstandige een vrij te kiezen verzekering tegen werkloosheid aan te gaan, kaapt kamerlid Paul-Olivier Delannois (PS) 13 procent van de ondernemersstemmen en de derde plaats weg. Zelfstandigen kunnen volgens het voorstel vrijwillig beslissen om zich te verzekeren of niet. Bedoeling is dat, indien een zelfstandige zich wil verzekeren, hij jaarlijks een zekere, nog te bepalen bijdrage betaalt aan zijn sociaal verzekeringsfonds. Wanneer hij zich dan in ernstige moeilijkheden bevindt, kan hij dan beroep doen op die werkloosheidsvergoeding. “Met dit voorstel raakt Delannois een teer punt. In principe heeft een zelfstandige geen recht op een werkloosheidsuitkering, tenzij hij voor zijn zelfstandige activiteit lang genoeg gewerkt heeft als werknemer, maar dan moet je onder meer minimum 6 maanden en maximum 15 jaar zelfstandige geweest zijn”, verduidelijkt de NSZ-voorzitter. De meeste zelfstandigen komen hiervoor dus niet in aanmerking en hebben enkel een faillissementsverzekering waarop ze kunnen terugvallen gedurende maximum 12 maanden doorheen heel hun carrière. Probleem is dat die verzekering te weinig gekend is en dus ook amper gebruikt wordt, al brengt de recente beslissing van minister Borsus om er een overbruggingsrecht van te maken mogelijk wel zoden aan de dijk.

Luisteren naar wat er leeft bij de zelfstandigen
NSZ en met haar heel wat ondernemers ergerden zich de afgelopen jaren aan wetgeving die te pas en te onpas moest worden bijgestuurd. Om twee concrete dossiers te noemen die ondernemers aanbelangen: de bedrijfswagens en de liquidatiebonus. Om de haverklap veranderden de spelregels opnieuw omdat de wetgeving aan de basis slecht was opgemaakt. NSZ pleit al lang voor een afdoende kmo-impacttoets die de impact van elke nieuwe maatregel voor ondernemers in kaart brengt. Is die impact negatief, moet de maatregel afgevoerd of bijgestuurd worden. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Aan heel wat voorstellen en maatregelen kan je gewoonweg zien dat er geen overleg of consultatie is geweest met de betrokken doelgroep of dat de betrokken politicus mijlenver weg staat van die doelgroep, in ons geval ondernemers. Terwijl initiatieven als deze, waar wetsvoorstellen worden afgetoetst bij 40.000 ondernemers, bijzonder waardevol zijn. Ondernemers kunnen op die manier laten weten wat prioritair en welke voorstellen bijgestuurd of zelfs afgevoerd moeten worden. Op die manier kan een zelfstandige uit de Dorpsstraat de politici in de Wetstraat helpen.”

Het doet NSZ in ieder geval plezier dat nagenoeg alle partijen in het Noorden en het Zuiden van het land heel wat ondernemingsgezinde wetsvoorstellen indienen. Indien ze die voorstellen nu meer zouden aftoetsen met de bevoegde doelgroep, krijgen we voortaan 100 procent kwaliteitsvolle wetgeving die ondernemers zin zal geven om te ondernemen.

deel dit