Zorg voor gratis hulp van derden

Categorie Algemeen
Zorg voor gratis hulp van derden

Bij opendeurdagen en andere evenementen doen heel wat ondernemers een beroep op familie en vrienden om te helpen in de zaak. Jammer genoeg is er nog steeds geen wettelijke regeling uitgewerkt voor deze zogenoemde hulp van derden. Daardoor riskeren ondernemers die familie en vrienden inschakelen een PV van de sociale inspectiediensten aangesmeerd te krijgen en beboet te worden.

Het is namelijk zo dat de controleurs van de RSZ en RVA gratis hulp van familie en vrienden beschouwen als zwartwerk. De wet is nochtans duidelijk. Drie elementen moeten cumulatief vervuld zijn om te kunnen spreken van RSZ-onderwerping: loon, gezag en prestaties. Vaak zijn de eerste twee elementen bij hulp van derden niet vervuld. Maar volgens de logica van RSZ en RVA zijn ‘gratis’ en ‘werken’ onverzoenbare begrippen. Volgens hen gaat het om een mondelinge arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien (Dimona aangifte, opmaak documenten, betaling loon,…). Er moet dan ook snel een goede en waterdichte oplossing uit de bus komen voor de zogenaamde hulp van derden.

deel dit