Zorg eerst voor flexi-jobs in andere sectoren, zoals de kleinhandel

Categorie Politiek
Zorg eerst voor flexi-jobs in andere sectoren, zoals de kleinhandel

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) zou volgens NSZ beter eerst werk maken van flexi-jobs in andere sectoren, zoals de kleinhandel, alvorens flexi-jobs in de horeca ook mogelijk te maken voor gepensioneerden. “Er was afgesproken om na een jaar een grondige evaluatie te maken van de flexi-jobs in de horeca en een uitbreiding naar andere sectoren te bekijken”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Het heeft dan ook geen zin om nu andere ideetjes te lanceren, maar wel om te doen wat beloofd was.”

Voor NSZ is het duidelijk: flexi-jobs moeten er eerst komen in andere sectoren alvorens deze in de horeca uit te breiden tot gepensioneerden. Die belofte is ons ook steeds gemaakt door staatssecretaris De Backer. Na één jaar flexi-jobs zou er een evaluatie en een mogelijke uitbreiding naar andere sectoren komen. Daar moet sowieso eerst werk van gemaakt worden alvorens flexi-jobs in de horeca open te trekken naar gepensioneerden, vindt NSZ.

Extra tijdelijke krachten vinden is voor de kleinhandel een pak minder evident omdat het omwille van de flexi-jobs in de horeca voor zulke krachten financieel veel voordeliger is om in de horecasector bij te klussen. Hun brutoloon is er meteen ook hun nettoloon, terwijl dat in de kleinhandel helemaal niet het geval is. In de horeca verdienen ze per uur gemakkelijk 12,5 tot 15 euro bruto en dus netto, terwijl ze bij de beenhouwers, waar bruto niet gelijk is aan netto, per uur 7,5 euro netto verdienen. NSZ heeft deze problematiek in het najaar van 2016 al aangekaart bij de federale regering, maar die blijft hardleers en komt nu met een nevenidee op de proppen dat niet meteen prioritair is.

deel dit