Zelfstandigen moeten hun kennis bedrijfsbeheer niet meer voorleggen: onderwijs moet ondernemingsgezinder worden

Categorie Vlaanderen
Zelfstandigen moeten hun kennis bedrijfsbeheer niet meer voorleggen: onderwijs moet ondernemingsgezinder worden

Wie een zaak wil starten, moet steeds de kennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Die verplichting verdwijnt vanaf 1 september 2018 in Vlaanderen. NSZ heeft begrip voor deze beslissing want dat attest geeft starters vaak een vals gevoel van veiligheid en het is in de loop der jaren uitgehold: vaak volstond al een diploma middelbaar onderwijs of een familielid-zelfstandige om dat attest te krijgen. Toch blijft een opleiding voor startende en gevestigde ondernemers essentieel voor de ondernemersorganisatie en dan zeker op het vlak van financiële geletterdheid. “Ons onderwijs moet ondernemingsgezinder worden”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Het Vlaams ministerie voor Onderwijs lijkt dat gelukkig begrepen te hebben door financiële geletterdheid op te nemen als eindterm basisgeletterdheid in de eerste graad van het middelbaar onderwijs en  ‘ondernemend handelen’ als een sleutelcompetentie in te voeren in het hoger onderwijs.” Ligt zonder die kennis bedrijfsbeheer de weg nu helemaal open voor cowboys binnen bepaalde sectoren? Die kans is klein, met dank aan het digitaal tijdperk waarin we leven.

Het attest bedrijfsbeheer, dat vanaf 1 september 2018 niet langer verplicht zal zijn voor wie start met een eigen zaak, geeft volgens NSZ een vertekend beeld. Wie dat attest kan voorleggen, denkt dat hij alle aspecten van het ondernemerschap onder de knie heeft, maar de realiteit toont dat het zeker qua financiële geletterdheid stukken beter kan. Nog te veel ondernemers beschikken over onvoldoende vaardigheden om de financiële toestand van hun onderneming zelf in te schatten aan de hand van de cijfergegevens, zo bleek uit een doorgedreven doorlichting van ruim 3000 Vlaamse ondernemingen door NSZ, Securex, Atradius, KVABB en Multiple Choice binnen het kader van het project www.boost2success.be. Dat is nochtans van groot belang. Bij elke bedrijfsmatige beslissing zou een ondernemer moeten onderzoeken of de onderneming de risico’s aankan en of het wel het geschikte moment is om die beslissing daadwerkelijk te nemen. 

Nu de kennis bedrijfsbeheer verdwijnt, vindt NSZ dat ondernemen, nog meer dan nu het geval is, moet aangewakkerd worden. En die promotie en stimulering van het ondernemerschap beginnen al in het onderwijs. Of ze zouden daar toch moeten beginnen. Dat blijkt geen sinecure. Hopelijk komt daar snel verandering in nu financiële geletterdheid in de eerste graad van het middelbaar onderwijs een eindterm basisgeletterdheid wordt vanaf 1 september 2019 en nu studenten uit het hoger onderwijs ‘ondernemend handelen’ als sleutelcompetentie zullen krijgen.

Daarnaast bestaan er al heel wat initiatieven in Vlaanderen om het ondernemerschap aan te moedigen en te bevorderen. Alleen zien heel wat zelfstandigen door het bos de bomen niet meer en is er dringend nood aan doelgerichte en efficiënte communicatie om ondernemers wegwijs te maken met dat instrumentarium en hen meer te begeleiden, zoals onze organisatie dat trouwens doet via het project Boost2Success.

Een veel voorkomende vraag is of door het afschaffen van de kennis bedrijfsbeheer de deur niet wagenwijd openstaat voor cowboys en slecht opgeleide zelfstandigen. “Een heuse golf hoeven we zeker niet te verwachten, vooral dankzij het digitaal tijdperk waarin we leven. Een ondernemer die vandaag slechte prestaties levert, heeft heel veel kans om kritiek hierop terug te vinden op de sociale media of in online reviews”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

deel dit