Zelfstandigen eisen klaar en duidelijk hoger pensioen

Zelfstandigen eisen klaar en duidelijk hoger pensioen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen bestaat dit jaar 50 jaar. 29 procent van de zelfstandigen vindt de gelijkschakeling van hun minimumpensioenen met deze van de werknemers de belangrijkste realisatie van de afgelopen 50 jaar, zo blijkt uit onderzoek van NSZ waaraan 1022 zelfstandigen uit heel het land hebben deelgenomen. 15 procent beschouwt de verlaging van de sociale bijdragen van 22 naar 20,5 procent, een proces dat dit jaar gefinaliseerd wordt, als belangrijkste realisatie, terwijl 13 procent van de zelfstandigen dat vindt over de berekening van de sociale bijdragen op basis van de inkomsten van het jaar zelf. Gevraagd naar maatregelen die de zelfstandigen nog gerealiseerd willen zien binnen het sociaal statuut is 43 procent duidelijk: hogere pensioenen. “Gemiddeld krijgt een zelfstandige vandaag per maand 860 euro pensioen. Iedereen zal moeten toegeven dat dit bedrag totaal niet volstaat om van een zorgeloze oude dag te genieten”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.

Sinds 2015 zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijkgeschakeld. Voor nagenoeg een derde van de zelfstandigen (29 procent) is dat de belangrijkste verwezenlijking binnen het vijftigjarig bestaan van hun sociaal statuut. Voor een alleenstaande bedraagt dat minimumpensioen nu 1220,86 euro, voor een gezinshoofd 1525,60 euro, al dient wel meteen toegevoegd te worden dat heel wat zelfstandigen vaak minder pensioen krijgen dan het minimumpensioen. Deze bedragen worden immers pas toegekend bij een volledige loopbaan van 45 jaar.

De tweede en derde belangrijkste realisatie hebben volgens de zelfstandigen te maken met de sociale bijdragen die ze elk trimester moeten betalen. De verlaging van de sociale bijdragen van 22 procent in 2015 naar 20,5 procent in 2018 wordt door 15 procent van de zelfstandigen als belangrijkste realisatie aangestipt. Die maatregel voelen ze in positieve zin in hun portemonnee. In die zin is het ook niet verwonderlijk dat 13 procent van de zelfstandigen de berekening van de sociale bijdragen op de inkomsten van het jaar zelf als beste maatregel naar voor schuift. Sinds 2015 kunnen zelfstandigen minder sociale bijdragen betalen wanneer ze kunnen aantonen dat ze onder meer door ziekte, zwangerschap of het wegvallen van een belangrijke klant minder inkomsten hebben. Zelfstandigen hebben sindsdien dus de mogelijkheid om de betaling van hun sociale bijdragen aan te passen aan de evolutie van hun inkomsten, wat eigenlijk de logica zelve is.

NSZ polste ook naar maatregelen die zelfstandigen graag ingevoerd of aangepast zien binnen hun sociaal statuut. Met stip op 1: een hoger pensioen. “Een terecht eis”, vindt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Gemiddeld krijgt een zelfstandige vandaag per maand 860 euro pensioen. Dat is een aalmoes tegenover de werknemers (1200 euro gemiddeld per maand) en zeker tegenover de ambtenaren (2600 euro gemiddeld per maand). Alle statuten zullen naar mekaar moeten convergeren.”

1/5de van de zelfstandigen vindt een uitkering bij de stopzetting van de activiteit die gelijk is aan de uitkering die werkzoekenden krijgen de belangrijkste in te voeren maatregel binnen het sociaal statuut. Zelfstandigen kunnen nu wel een uitkering krijgen via het overbruggingsrecht, maar dat recht geldt enkel voor zelfstandigen geconfronteerd met overmacht, zoals allergie, brand of vernielingen, en zelfstandigen in economische moeilijkheden die hun zaak moeten sluiten. Die criteria sluiten heel wat zelfstandigen uit. Daarom blijft NSZ ijveren voor een uitkering voor alle zelfstandigen die hun zaak, al dan niet noodgedwongen, stopzetten.

De belangrijkste prioriteit voor 13 procent van de zelfstandigen is dan weer dat ze een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen vanaf de eerste dag ziekte. Sinds begin dit jaar krijgen ze een uitkering na 14 dagen (voorheen was dat pas na 1 maand), maar er is geen enkele reden waarom ze, net als werknemers, geen recht zouden hebben op een onmiddellijke uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over 50 jaar sociaal statuut: www.happyindependentsyear.be/nl/node

deel dit