Zelfstandigen die ziek zijn moeten al vanaf dag 1 een uitkering krijgen

Zelfstandigen die ziek zijn moeten al vanaf dag 1 een uitkering krijgen

NSZ noemt de beslissing van de federale regering om de carensmaand voor zelfstandigen terug te brengen naar 14 dagen een bescheiden stap in de goede richting, maar algemeen gezien toch onvoldoende. “Waarom zou een zieke zelfstandige niet hetzelfde recht krijgen als een werknemer en vanaf de eerste dag ziekte een uitkering kunnen krijgen”, vraagt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws zich af. Bovendien schort er nog steeds iets anders aan de ziekte-uitkeringen die zelfstandigen krijgen: die zijn veel te laag, want forfaitair en dus niet gebaseerd op eerder verdiende inkomsten. Dat is evenmin logisch en moet ook bijgestuurd worden.

Federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Denis Ducarme (MR) hebben beslist om de carensmaand voor zelfstandigen terug te brengen tot 14 dagen. Vanaf 1 januari 2018 zullen zieke zelfstandigen met andere woorden een uitkering krijgen na twee weken ziekte in plaats van na één maand. Een verbetering, zo erkent NSZ, maar toch is deze maatregel onvoldoende. NSZ wil dat zelfstandigen, net als werknemers, vanaf de eerste dag ziekte recht hebben op een uitkering. “Je wordt immers ziek als mens, niet als werknemer of zelfstandige”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws

Daarnaast is er nog een ander knelpunt dat onopgelost blijft. De uitkeringen die zieke zelfstandigen krijgen zijn erg laag, want forfaitair. Die uitkeringen houden geen rekening met het eerder verdiende inkomen, waardoor zelfstandigen bij langdurige ziekte in de armoede riskeren te verzeilen. Een werknemer krijgt de eerste maand het gewaarborgd loon en vervolgens een uitkering die gebaseerd is op zijn loon. Daarom pleit NSZ voor ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen die zich richten op het eerder verdiende inkomen.

deel dit