Winkeldiefstalboete moet handelaar meer slagkracht geven

Categorie Veiligheid
Winkeldiefstalboete moet handelaar meer slagkracht geven

Voor NSZ moet de winkeldiefstalboete, waarbij een handelaar een financiële compensatie kan eisen van een betrapte winkeldief, er snel komen. De ondernemersorganisatie zit hierover nu maandag samen met Middenstand, Justitie en Binnenlandse Zaken zodat de maatregel een breed draagvlak heeft. Onderzoek van NSZ toont aan dat 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aangeeft omdat ze van mening zijn dat daar toch geen gevolg aan wordt gegeven. De winkeldiefstalboete moet daar verandering in brengen. Handelaars zouden dan 181 euro mogen vragen aan een winkeldief. Een aparte inningsinstantie zal dat bedrag  mogen recupereren van de dief. Een aparte vzw waarin NSZ zetelt, zou dan controle uitoefenen op de inningsprocedure. “In Nederland bestaat die aanpak al een aantal jaren en met resultaat”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Winkeldiefstal blijft een plaag voor heel wat handelaars. Zulke diefstallen kapen zo’n 1,5 procent van de omzet weg in de kleinhandel. Tegelijkertijd doen 4 op de 10 handelaars nooit een aangifte wanneer ze met een winkeldiefstal geconfronteerd worden omdat ze toch niet geloven dat dit iets aan de zaak zou veranderen. Daarom is NSZ al jaren fervent pleitbezorger van de winkeldiefstalboete zodat handelaar en dief onderling een diefstal kunnen afhandelen. De ondernemersorganisatie zit hier nu maandag over samen met Middenstand, Justitie en Binnenlandse Zaken zodat de maatregel snel ingevoerd kan worden. Het is belangrijk dat politie en justitie op dezelfde lijn zitten. Indien de dief niet vrijwillig overgaat tot betaling is het immers belangrijk dat politie en justitie volgen, zodat het duidelijk is dat het menens is met de aanpak van winkeldiefstal.

Concreet komt het systeem erop neer dat de winkeldief de handelaar een bedrag van 181 euro moet betalen wanneer die op heterdaad betrapt is. Een aparte, nog te bepalen inningsinstantie zorgt voor de afhandeling. Tegelijkertijd zal van de diefstal een registratie bij de politie plaatsvinden. Indien er vervolgens binnen de 8 à 10 weken geen betaling van de winkeldief is ontvangen, doet de inningsinstantie namens de handelaar aangifte van de winkeldiefstal bij de politie en zal ze zich ook burgerlijke partij stellen in een strafzaak.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Die aanpak werpt vruchten af. In Nederland werken ze al jaren met een zulk systeem. Heel wat handelaars werden vergoed voor de geleden schade en ook het aantal winkeldiefstallen daalde in Nederland met deze aanpak. Het werkt dus ook afschrikwekkend bij winkeldieven.”

deel dit