Winkeldiefstal: toegang beperken voor jongeren is niet de goede aanpak

Categorie Veiligheid
Winkeldiefstal: toegang beperken voor jongeren is niet de goede aanpak

In Nederland verbieden steeds meer winkels dat jongeren in groep de zaak mogen betreden. Jongeren mogen dan maximum per twee de winkel in. Ze doen dat in eerste instantie om winkeldiefstal te voorkomen, aangezien recent nog bleek dat steeds meer Nederlandse jongeren lange vingers hebben. In ons land loopt het bijlange zo’n vaart nog niet. “En het is evenmin aan te raden om die techniek toe te passen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Jongeren zijn in de eerste plaats potentiële klanten en geen dieven.” Wat daarentegen wel helpt, is om jongeren meteen bij het betreden van de winkel vriendelijk aan te spreken en te begroeten. Op die manier weten zij dat ze zich niet onopgemerkt in de winkel begeven. Een andere truc bestaat erin om rugzakken en tassen af te geven aan de ingang. Opvallend is trouwens dat winkeldiefstallen in ons land de afgelopen vijf jaar nét minder gepleegd werden door jongeren onder de 25.

In Nederland valt het op dat steeds meer winkels de toegang voor jongeren beperken. Zeker in winkels die dicht bij scholen liggen weigert men jongeren in groep toe te laten en beperkt men de toegang tot bijvoorbeeld twee jongeren. Bedoeling daarvan is in hoofdzaak om potentiële winkeldieven te bannen uit de zaak. Uit recente cijfers van Detailhandel NL, een belangenorganisatie voor winkeliers, bleek dat steeds meer Nederlandse jongeren winkeldiestallen plegen.

Toch vindt NSZ de Nederlandse aanpak niet de goede, ook al zou in ons land een handelaar wettelijk gezien dezelfde boodschap mogen uithangen. “We zijn daar geen voorstander van”, legt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ uit. “Vanuit commercieel oogpunt is zo’n beperking eenvoudigweg niet slim. Jongeren zijn eerst en vooral potentiële klanten, geen winkeldieven. Laten we dus geen paniekvoetbal spelen.”

Bovendien nam het aantal jonge winkeldieven de afgelopen vijf jaar in ons land net af, zo blijkt uit cijfers van de vzw Preventie & Veiligheid. Zo daalde het aandeel van het aantal winkeldieven onder de 15 jaar van 4,74 procent in 2010 naar 2,91 procent in 2014. Eenzelfde tendens zien we bij andere jongeren: de 15- tot 19-jarigen waren in 2010 goed voor 18,19 procent van alle winkeldieven, maar in 2014 nog slechts voor 12,89 procent. Ook jongeren tussen 20 en 24 jaar stelen nu minder dan vijf jaar geleden, getuige hun dalend aandeel van 12,83 procent in 2010 naar 11,85 procent in 2014. Daarentegen valt het op dat vooral dertigers (stijgend aandeel van 19,8 naar 22,67 procent) en veertigers (hun aandeel steeg van 14,41 naar 17,39 procent) nu meer winkeldiefstallen plegen dan vijf jaar geleden. Wie de neiging heeft om enkel jongeren goed in de gaten te houden of hen de toegang te beperken, zou dus wel eens bedrogen kunnen uitkomen.

Er bestaan volgens NSZ veel betere manieren om (jonge) winkeldieven tegen te gaan. Zo is het aan te raden om elke nieuwe bezoeker kort aan te spreken (bijv. te begroeten). Dan weet die persoon meteen dat hij niet onopgemerkt is gebleven. Ook kan een handelaar de klant middels een pictogram vragen om rugzak of andere tassen aan de ingang of in speciale lockers achter te laten. Producten die dan weer erg in trek zijn, plaatsen handelaars het best op een goed zichtbare plaats, eventueel zelfs in een afgesloten vitrine. “Die maatregelen zijn een stuk efficiënter en klantvriendelijker dan het beperken van de toegang tot de winkel voor een bepaalde doelgroep”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit