Willy Borsus ongerust over marktverstorend Booking.com

Categorie Sectoren
Willy Borsus ongerust over marktverstorend Booking.com

Online Travel Agencies, zoals Booking.com, zijn onrechtstreekse maar onontbeerlijke tussenpersonen geworden in het verhuren van hotelkamers. Federaal minister van Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) maakt zich ongerust over bepaalde onevenwichtige handelspraktijken van Booking.com. “Booking.com moet haar commercieel beleid wijzigen en evenwichtiger maken voor de zelfstandigen en de kmo’s uit de horecasector.”

In België zou Booking.com ondertussen de grootste reserveringstussenpersoon zijn, omdat het kamers aanbiedt in meer dan 1.300 hotels en meer dan 6.000 vakantieaccommodaties. Het bedrijf kan door die dominante positie zware contractuele clausules opleggen aan de hotels. Een voorbeeld daarvan: het verbod voor hotels om een lagere prijs aan te bieden via een ander kanaal, bijvoorbeeld via e-mail, de eigen website of aan de klanten die rechtstreeks ter plaatse toekomen.

Ondertussen hebben de Franse, Italiaanse en Zweedse Mededingingsautoriteiten samengewerkt en concrete engagementen verkregen. Zo heeft Booking.com onder meer de verplichting van tariefpariteit en de verplichte pariteit van de beschikbaarheden geschrapt.

Willy Borsus zal in deze context ook in België een ontmoeting plannen tussen de horecasector en Booking.com. Dit zou kunnen leiden tot voordelige voorwaarden voor de hotelhouders, zoals de voorwaarden die in Frankrijk werden bekomen. “Als de weg van de onderhandelingen het niet mogelijk maakt om de in Frankrijk, Italië en Zweden bekomen voorwaarden voldoende te benaderen, blijf ik ter beschikking van de horecasector om de Belgische Mededingingsautoriteit te vragen een onderzoek in te stellen”, aldus nog Borsus.

deel dit