Werkgeversgroepering: onbekend, onbemind, maar toch heel wat potentieel

Categorie Werk
Werkgeversgroepering: onbekend, onbemind, maar toch heel wat potentieel

Slechts 6 procent van de ondernemers weet dat het mogelijk is om bepaalde werknemers, die ze slechts gedurende enkele uren in de week nodig hebben, te delen via een zogenaamde werkgeversgroepering. Dat blijkt uit het groot personeelsonderzoek van NSZ, waaraan 835 zelfstandigen en kmo-zaakvoerders hebben deelgenomen. Op dit moment bestaan er slechts 9 actieve werkgeversgroeperingen in heel het land, waarvan 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7 in de Wallonië. “Vreemd genoeg zijn er in Vlaanderen geen actieve werkgeversgroeperingen”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws vast. “Dat heeft vooral te maken met de uiterst geringe bekendheid van dit initiatief, want eens je de voordelen van zo’n werkgeversgroepering uitlegt, ziet ruim de helft van de ondernemers er het nodige potentieel in.”

Met een werkgeversgroepering kunnen verschillende werkgevers één en dezelfde kracht onderling delen terwijl ze dat financieel afzonderlijk niet zouden kunnen doen. Bovendien is het administratief beheer beperkt, aangezien de administratieve taken tussen de leden van de groepering worden verdeeld. De werknemer in kwestie werkt gedurende een aantal uren bij het ene bedrijf, vervolgens een aantal uren bij een ander bedrijf en zo verder. Hij sluit slechts één arbeidsovereenkomst met de groepering, die zijn enige werkgever is, maar hij heeft in bepaalde gevallen wel een verkorte opzegtermijn van 7 dagen. De groepering is met elke gebruikende onderneming verbonden door een andere overeenkomst waarin de modaliteiten van de terbeschikkingstelling vastgelegd zijn. Ondernemingen onderling kunnen al sinds 2000 zo’n werkgeversgroepering oprichten, maar het initiatief is tot op vandaag amper gekend. Uit onderzoek van NSZ, waaraan 835 ondernemers met personeel hebben deelgenomen, blijkt immers dat slechts 6 procent van het bestaan van een werkgeversgroepering afweet.

Op zich hoeft het dan ook niet te verbazen dat er op dit moment maar 9 actieve werkgeversgroeperingen bestaan in ons land, waarvan 2 in Brussel en 7 Wallonië. In Vlaanderen is er zelfs geen enkele werkgeversgroepering actief. “Dat lage aantal is vreemd, want in 2014 werden er een aantal belangrijke belemmeringen weggenomen, net om het samenstellen van zo’n groepering aan te moedigen”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Zo verviel de voorwaarde waarbij de werknemer minstens vijf jaar werkloos moest zijn om in dienst genomen te kunnen worden van zo’n groepering, werd het mogelijk dat een werkgeversgroepering onder de vorm van een vzw opereerde en mocht de groepering ook een deeltijds contract van minimum 19 u per week of een contract van bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht aanbieden. Tussen 2014 en nu steeg het aantal werkgeversgroeperingen dan wel van 4 naar 7, op zich hadden de doorgevoerde aanpassingen voor een stevigere opmars moeten zorgen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Het grootste struikelblok is en blijft de bijzonder geringe bekendheid van dit dispositief, dat nochtans handig kan zijn voor verschillende kleinere ondernemingen die bijvoorbeeld niet voltijds een IT-specialist of een administratieve kracht nodig hebben. De behoeften aan personeel worden gebundeld, wat vooral interessant is voor KMO's. De werkgeversgroepering heeft dus potentieel. Uit ons onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondernemers die dit initiatief niet kennen na de nodige uitleg overtuigd is van het nut ervan en overweegt om in te stappen in een werkgeversgroepering of er met collega-ondernemers één op te richten.”

deel dit