Werkgever mag privéberichten inkijken

Werkgever mag privéberichten inkijken

Ondernemingen mogen privéberichten van hun werknemers op het internet volgen, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald. Een Roemeens bedrijf dat het chatverkeer van een werknemer die tijdens de werktijd privé aan het chatten was opdiepte krijgt immers gelijk van het EHRM.

De bewuste werknemer had zijn werkgever nochtans aangeklaagd wegens schending van de privacy, maar het Europees Hof volgt hem niet in die redenering. Volgens het Hof is het niet ‘onredelijk dat een werkgever wil nagaan of werknemers hun professionele taken volbrengen onder werktijd’. Bovendien oordeelde het EHRM dat de bekeken chataccount professioneel was bedoeld en niet privé. Daarom schond het bedrijf zijn privacy niet toen het zich toegang verschafte tot zijn berichten.

Ook in ons land mogen werkgevers controleren of een werknemer online privéberichten stuurt tijdens de kantooruren. Meer nog, de uitspraak van het EHRM suggereert zelfs dat u als werkgever mag controleren of uw werknemers hun werktijd niet overmatig besteden aan privézaken.

deel dit