Welke investeringen komen in aanmerking voor de digitale investeringsaftrek?

Welke investeringen komen in aanmerking voor de digitale investeringsaftrek?

Vanaf aanslagjaar 2016 kunnen kleine vennootschappen en natuurlijke personen beroep doen op de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen. Om welke investeringen gaat het en hoeveel bedraagt de aftrek? U verneemt het hier.

Over welke investeringen gaat het? Drie categorieën komen in aanmerking voor die nieuwe digitale investeringsaftrek:

1. Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen
- Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken. De aankoop van een betaalterminal komt dus in aanmerking.
- Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering (waaronder te verstaan de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur).

2. Investeringen in systemen die dienen voor beveiliging van ICT
- Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties.
- Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT.
- Investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

3. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT
- De kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met bovenstaande investeringen en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
- Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de bovenstaande punten mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

De verhoogde digitale investeringsaftrek geldt dus niet indien u gewoon een pc of een laptop wil aankopen.

Hoeveel bedraagt die aftrek?
De extra aftrek bedraagt 13,5 procent in plaats van de 8 procent die geldt voor de gewone investeringsaftrek. Investeringen die niet onder de drie categorieën vallen, kunnen desgevallend wel nog onder de gewone investeringsaftrek vallen. U moet die investering wel minstens drie jaar afschrijven of m.a.w. gespreid in kosten nemen.

deel dit