Weldra mogelijk op vraag van NSZ: winkeldiefstalboete + verhoogde fiscale aftrek elektronische betalingen

Weldra mogelijk op vraag van NSZ: winkeldiefstalboete + verhoogde fiscale aftrek elektronische betalingen

NSZ is tevreden over een aantal veiligheidsmaatregelen van  de themaministerraad van vandaag. Zo zullen handelaars op vraag van de ondernemersorganisatie weldra een winkeldiefstalboete kunnen aanrekenen aan winkeldieven en wordt de fiscale aftrek verhoogd voor elektronische betalingen. “Beide maatregelen zullen bepaalde vormen van criminaliteit, zoals winkeldiefstal, maar ook overvallen, kunnen terugdringen”, reageert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Alleen jammer dat er nog geen beslissing is genomen over het verspreiden van beelden van criminele feiten via onder andere sociale media.”

Naar aanleiding van de superministerraad over veiligheid vroeg NSZ om een winkeldiefstalboete in te voeren voor winkeldieven. Die regeling is in Nederland sinds een paar jaar landelijk ingevoerd en kent steeds meer succes: het aantal winkeldiefstallen daalt er. Een onafhankelijke organisatie zorgt voor de verdere afhandeling van de boete en zorgt ervoor dat de getroffen handelaar vergoed wordt. Federaal minister voor Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) gaat op de vraag van NSZ in en maakt werk van een procedure voor onmiddellijke sanctionering via een dading tussen winkelier en dief. Bijkomend voordeel van deze methode: minder werk voor de rechtbanken, aangezien zij enkel in bepaalde gevallen zullen moeten tussenkomen.

Ook een andere jarenlange eis van NSZ wordt nu ingewilligd, namelijk het stimuleren van het elektronisch betaalverkeer. Hoe minder cash er in de winkels aanwezig is, hoe minder aantrekkelijk deze winkels worden voor overvallers en andere criminelen. Daarom is het goed dat de federale regering volgende pistes uitwerkt: een verhoging tot 20,5 procent van het aftrekpercentage voor investeringen in verband met digitaal betalen en een verhoogde aftrek van 50 procent voor de huurkosten van terminals.

Naar aanleiding van deze themaministerraad vroeg NSZ ook om op het verspreiden van beelden van winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en overvallen mogelijk te maken online via de eigen website en de eigen sociale mediakanalen. In 2016 verspreidde 18 procent van de handelaars beelden van een crimineel feit, dat zich voorgedaan heeft in hun zaak, via Facebook, YouTube en andere sociale media of via een foto in hun zaak, zo bleek uit onderzoek dat NSZ in maart 2017 voerde. Dat zo’n hoog aantal handelaars de beelden van een crimineel feit verspreidt, is opmerkelijk, te meer omdat dat volgens de privacywet niet toegelaten is. Maar liefst 88 procent van de handelaars begrijpt dat niet.

NSZ pleit er dan ook voor om dat verbod om te zetten in een toelating onder bepaalde voorwaarden. In Nederland is er een wetsvoorstel van toenmalig minister voor Justitie en Veiligheid Ard Van der Steur (VVD) dat voorziet dat in de toekomst beelden die gaan over diefstal, inbraak of vernieling gepubliceerd mogen worden via de sociale media op voorwaarde dat er aangifte is gedaan bij de politie, de beelden duidelijk zijn, de dader niet gekend is bij het slachtoffer en er geen andere personen dan de verdachte herkenbaar in beeld komen. Beelden van andere vormen van criminaliteit mogen niet online geplaatst worden. “Het is jammer dat de federale regering daar nog geen akkoord heeft over gevonden, maar wij zullen deze maatregel, die anno 2017 eigenlijk ondenkbaar is, blijven verdedigen”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit