Weg met dat brugpensioen

Categorie Politiek
Weg met dat brugpensioen

NSZ is al lang voorstander van het afschaffen van brugpensioen en roept federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op om op de vraag van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) in te gaan om brugpensioen af te voeren. Zonder brugpensioen zullen oudere werklozen ook meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, want nu worden veel werkgevers afgeschrikt door de kost van een eventueel ontslag van een oudere werknemer. Naast verplicht outplacement moeten werkgevers immers ook brugpensioen betalen en diep in de buidel tasten.

Van alle werknemers die in 2015 met brugpensioen (nu SWT of stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag genoemd) gingen, vond slechts 2,4 procent werk, zo blijkt uit cijfers van minister Muyters. Nochtans moeten SWT’ers zich sinds 2015 actief beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt, maar het is duidelijk dat dit niet gebeurt. NSZ is al lang vragende partij voor de afschaffing van het brugpensioen en is blij dat minister Muyters dezelfde eis naar voren schuift. Toch is het op federaal niveau dat hierover beslist moet worden en daar wil minister van Werk Kris Peeters niet weten van een afschaffing van het brugpensioen.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Nu duidelijk is aangetoond dat SWT’ers zich amper beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt, heeft het geen zin om dit stelsel draaiende te houden. Zonder brugpensioen zouden oudere werknemers trouwens ook meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.” Feit is immers dat oudere werknemers veel kosten voor bedrijven. Niet enkel omwille van hun loon, maar ook door beschermingsclausules zoals de verplichte outplacementprocedures (voor werknemers met een opzeg van minstens 30 weken) en het brugpensioenstelsel. Werkgevers weten dat, wanneer de zaken minder gaan, zij veel geld moeten ophoesten om oudere werknemers te ontslaan. Daarom nemen zij dat risico van aanwerven doorgaans liever niet, met als pijnlijk gevolg dat oudere werklozen vaak aan de kant blijven staan. Nu wordt het brugpensioen geleidelijk aan afgebouwd, maar dit proces gaat veel te traag.

deel dit